Αρχική σελίδα

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1855

ΕΤΟΣ 1855

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παλαιάς Ρωσίας κύριος Ιωαννίκιος. 16-01-1855.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη την 1 Μαρτίου 1877. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χαριουπόλεως κύριος Καλλίνικος. 02-02-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 14 Αυγούστου 1886. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιεραπόλεως κύριος Μαρκιανός. 13-02-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 18 Φεβρουαρίου 1864. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βελεγράδων κύριος Άνθιμος. 27-02-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 11 Φεβρουαρίου 1909. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρκαδίας κύριος Γρηγόριος. 20-03-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 25 Ιουνίου 1877. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κύριος Προκόπιος. 17-04-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 20 Ιανουαρίου 1901. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Λαυρέντιος. 24-04-1855.
(Εκκλησία της Κύπρου).

Εκοιμήθη στις 13 Μαρτίου 1868. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοσχονησίων κύριος Κύριλλος. 14-06-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 7 Φεβρουαρίου 1872. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άνδρου και Κέας κύριος Μητροφάνης. 26-06-1855.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 19 Μαρτίου 1889. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φωκίδος κύριος Δαυΐδ. 10-07-1855.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 17 Φεβρουαρίου 1887. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κύριος Γαβριήλ. 13-07-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 31 Αυγούστου 1900. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λιτίτσης κύριος Ιωσήφ. 27-07-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 2 Ιουνίου 1871. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πέτρας κύριος Μελέτιος. 27-07-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 2 Αυγούστου 1889. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βιζύης και Μηδείας κύριος Ματθαίος. 29-09-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη περί το 1866. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βελισσού κύριος Άνθιμος. Οκτώβριος 1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 31 Αυγούστου 1884. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χαριουπόλεως κύριος Δωρόθεος. 06-12-1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 3 Απριλίου 1865. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευδοξιάδος κύριος Χρύσανθος. Δεκέμβριος 1855.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη τον Νοέμβριο του 1877. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευδοξιάδος κύριος Χριστοφόρος. 1855;
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη τον Μάρτιο του 1863. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.