ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΙΝΣΚ ΚΑΙ ΖΑΣΛΑΒ

  Ιστορικό σημείωμα:

    Ονομασίες.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Βαρλαάμ Τσερνιάβσκη 26 Ιουλίου 1880-21 Μαΐου 1889 Από Βιμπόργου Κοίμηση 1819-1889
Συμεών Λινκώφ 3 Ιουνίου 1889-30 Ιουλίου 1899 Από Ορέλ Κοίμηση 1836-1899
Μιχαήλ Τεμνοσούρωφ 22 Σεπτεμβρίου 1899-29 Μαΐου 1912 Από Κοβνό Κοίμηση 1854-1912
Μητροφάνης Κρασνοπόλσκη 3 Νοεμβρίου 1912-6 Ιουλίου 1916 Από Γομέλ Εις Αστραχανίου 1869-1919
Γεώργιος Γιαρουσέβσκη 6 Ιουλίου 1916-12 Φεβρουαρίου 1922 Από Καλούγας Εις Βαρσοβίας 1872-1923
Μελχισεδέκ Παέφσκη 1922-13 Ιουλίου 1927 Από Σλούτσκ Σχολάζων 1879-1931
Παύλος Βιλκόβσκη Οκτώβριος 1927-13 Δεκεμβρίου 1930 Από Οχάνσκ Εις Πιατιγκόρσκ 1870-1933
         

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.