ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΟΒΝΟ

  Ιστορικό σημείωμα:

    Ονομασίες.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Δονάτος Μπαμπίνσκη 14 Μαΐου 1881-6 Μαρτίου 1882 Από Μπρέστ Εις Ρίγας 1828-1896
         
         
         
         

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.