ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Στέφανος Αφεντουλίδης: 16 Μαρτίου 1958-13 Ιουλίου 1974. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Τρίκκης.

2) Αμβρόσιος Λενής: 17 Αυγούστου 1976-12 Οκτωβρίου 1978. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Καλαβρύτων.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.