Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2008

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

ιδ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

ιστ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιζ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιη) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιθ) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

κ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

κα) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Β΄. 03-09-1961. (+ 05-12-2008).

Έδρα Μόσχα.

Σημείωση: Τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου ανέλαβε ο Σμολένσκ Κύριλλος.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ραμένσκ Νικόλαος. 10-12-1967. (+ 26-08-2008).

 2. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 3. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 4. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994.

 5. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Αλέξιος. 19-08-1995.

Επίσκοποι

 1. Ο Ντομοντεντώβου Ευτύχιος. 24-07-1994.

 2. Ο Κρασνογκόρσκ Σάββας. 12-09-1995.

 3. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

 4. Ο Δημητρώβου Αλέξανδρος. 02-09-2001.

 5. Ο Σεργιέβου Ποσάντ Θεόγνωστος. 31-03-2002.

 6. Ο Λιουμπερτσή Βενιαμίν. 14-08-2003.

 7. Ο Γεγκωρέβου Μάρκος. 14-01-2004.

 8. Ο Τροΐτσκη Παγκράτιος. 02-06-2005.

 9. Ο Σερπουχώβου Ρωμανός. 10-08-2006.

 10. Ο Σατούρας Νικόδημος. 23-03-2008.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 2. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τούλας και Μπελιώβου Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Τούλα.

 2. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

 3. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

 4. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

 5. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Παύλος. 22-03-1992.
  Έδρα Ριαζάν.

 6. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Κύριλλος. 15-03-1998.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 7. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Γεώργιος. 02-02-2003.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Ιωσήφ. 08-09-1998.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Θεοφύλακτος. 20-04-2002.
  Έδρα Μπριάνσκ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Λιουντινώβου Γεώργιος. 23-04-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Καλούγας.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βαλτικής Σεραφείμ. 19-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Σμολένσκ.

 2. Ο Βιασμά Ιγνάτιος. 07-07-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Σμολένσκ.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ. 14-08-1990.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μαξιμιλιανός. 10-04-1993.
  Έδρα Βόλογδα.

 3. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993.
  Έδρα Μουρμάνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σικτιβκάρ και Βορκουτίας Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Τύχων. 04-02-1996.
  Έδρα Αρχάγγελος.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

 2. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος. 01-04-1984. (Προαγωγή 25-02-2008).
  Έδρα Πσκώβ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκάτσινας Αμβρόσιος. 26-03-2005. (Εκλογή 06-10-2008, από Μπρονίτσης).
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Πετερχώβου Μάρκελλος. 27-09-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ Σέργιος. 30-01-1983.
  Έδρα Βορονέζ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Λίβνι Παΐσιος. 21-07-1988. (+ 20-03-2008).
  Έδρα Ορέλ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Ορέλ ανέλαβε ο Μπελγορόδου Ιωάννης.

 2. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990.
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Σαράνσκ.

 4. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Γερμανός. 28-03-1993.
  Έδρα Κούρσκ.

 5. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Λίπετσκ και Γέλετς Νίκων. 31-03-1996.
  Έδρα Λίπετσκ.

 2. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Θεοδόσιος. 21-04-2002.
  Έδρα Ταμπώβ.

 3. Ο Ορέλ και Λίβνι Ιερώνυμος. 02-06-2008.
  Έδρα Ορέλ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σιμπίρσκ και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 2. Ο Καζάν και Ταταρστάν Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

 3. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.

 4. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Ιωνάς. 25-10-1992.
  Έδρα ’στραχαν.

 5. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993.
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος. 19-08-2003.
  Έδρα Σαράτωβ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Αλατίρσκ Σαββάτιος. 30-01-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσεμποξάρυ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Ροστώβ.

 2. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 3. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Ελίστα.

 4. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Θεοφάνης. 26-11-2000. (Προαγωγή 25-02-2008).
  Έδρα Σταυρούπολη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Γέισκ Τύχων. 03-04-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Αικατερινοδάρ.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Μητροπολίτες

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

 2. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 3. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-07-1985.
  Έδρα Ιζέφσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

 3. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Κωνσταντίνος. 16-06-1991. (Εκλογή 06-10-2008, από Τιχβίν).
  Έδρα Κουργάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Μιχαήλ. 03-04-1993. (+ 11-08-2008).
  Έδρα Κουργάν.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Ειρήναρχος. 14-04-2002.
  Έδρα Πέρμη.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Όμσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 3. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993.
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Μάξιμος. 20-01-2002.
  Έδρα Μπαρναούλη.

 2. Ο Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Αρίσταρχος. 20-08-2006.
  Έδρα Κεμέροβο.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αμπακάν και Κιζίλσκ Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

 2. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Ευστάθιος. 30-01-2000.
  Έδρα Τσιτά.

 3. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Ζωσιμάς. 27-09-2004.
  Έδρα Γιακούτσκ.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Γαβριήλ. 23-07-1988.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

 3. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

 4. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Ιγνάτιος. 29-03-1998.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Γουρίας. 14-01-1993.
  Έδρα Μαγαδάν.

 2. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Ιωσήφ. 31-01-1999.
  Έδρα Μπιρομπιτζάν.

 3. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Δανιήλ. 11-11-2001.
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

 4. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Χαμπαρόβου Μάρκος.
  Έδρα Αναδίρ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουσσουρίησκ Σέργιος. 15-02-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Βλαδιβοστόκ.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Αρίσταρχος. 29-07-1990.
  Έδρα Γομέλ.

 4. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 5. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997.
  Έδρα Πόλοτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 2. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος. 04-02-2001.
  Έδρα Μογιλέφ.

 3. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης. 31-03-2002.
  Έδρα Μπρέστ.

 4. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Στέφανος. 30-01-2005.
  Έδρα Τουρώφ.

 5. Ο Μπομπρούϊσκ και Μπουκώβου Σεραφείμ. 22-04-2007.
  Έδρα Μπομπρούϊσκ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντρούτσκη Πέτρος. 24-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Βίτεμπσκ.

 2. Ο Ρετσίτσης Λεωνίδας. 12-02-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Γομέλ.

ιγ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστανάς και Αλματύ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Αστάνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Γούριεβ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Τσιμκένδης και Ακμόλας Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

ιδ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Ιουστινιανός. 01-09-1995. (Προαγωγή 25-02-2008).
  Έδρα Τιρασπόλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.

 2. Ο Μπελτσύ και Φαλέστης Μάρκελλος. 11-03-2007.
  Έδρα Μπελτσύ.

 3. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Κισινιώβου Βλαδίμηρος.
  Έδρα Γεδνίτσα.

 4. Ο Ουνγκένης και Νισπορένης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Κισινιώβου Βλαδίμηρος.
  Έδρα Ουγκένη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Χανκόβου Πέτρος. 13-11-2005.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 3. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 6. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 7. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 8. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

 9. Ο Χμιελνικίου και Παλαιού Κωνσταντινώβου Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 10. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992. (Προαγωγή 24-09-2008).
  Έδρα Τσερκάσσι.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Μάρκος. 28-07-1988.
  Έδρα Χούστ.

 2. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Έδρα Τουλτσίν.

 3. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 4. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 5. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 6. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 7. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 8. Ο Νικολαγέβου και Βοζνεσένσκ Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 9. Ο Λβώβου και Γαλικίας Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Λβώβ.

 10. Ο Σαράνσκι και Πολεσίας Ανατόλιος. 28-10-1993.
  Έδρα Σαρνύ.

 11. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 12. Ο Βιννίτσης και Μογκιλώβου Ποδόλσκ Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βίννιτσα.

 13. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996.
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 14. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωάννης. 13-12-1996. (Εκλογή 17-11-2008, από Σουμύ).
  Έδρα Χερσώνα.
  Σημείωση: Στις 11-11-2008 εξελέγη Επίσκοπος Χερσώνος ο Σουμύ Ιλάριος, ο οποίος στις 17-11-2008 εξελέγη Επίσκοπος Μακαρώβου.

 15. Ο Τσερνιγόβου και Νοβγορόδου Σέβερσκη Αμβρόσιος. 28-06-1998. (Προαγωγή 24-09-2008).
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 16. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Μητροφάνης. 30-07-2000.
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 17. Ο Πολτάβας και Μίργοροδ Φίλιππος. 30-12-2001.
  Έδρα Πολτάβα.

 18. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Λουκάς. 13-11-2005. (Προαγωγή 29-04-2008. Εκλογή 08-05-2008, από Βασιλικώβου).
  Έδρα Κονοτόπ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Παντελεήμων. 25-07-1992.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 2. Ο Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Αγαπητός. 22-11-1998.
  Έδρα Σεβέροντονετσκ.

 3. Ο Ουμάν και Ζβενιγκορόδου Παντελεήμων. 24-12-2000. (Εκλογή 11-11-2008, από Αλεξανδρείας).
  Έδρα Ουμάν.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ουμάν και Ζβενιγκορόδου ιδρύθηκε στις 08-05-2008 με απόσπαση από την Ι.Ε. Τσερκάσσι και Κανέβου.
  Στις 18-05-2008 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Ουμάν ο Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Μπόροβικ, ο οποίος στις 11-11-2008 εξελέγη Επίσκοπος Αλεξανδρείας.

 4. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Μητροφάνης. 28-01-2007.
  Έδρα Γκορλόφκα.

 5. Ο Μπερδιάνσκ και Παραθαλασσίας Ελισαίος. 31-03-2007.
  Έδρα Μπερδιάνσκ.

 6. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλ Νικόδημος. 04-06-2007.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 7. Ο Νιέζιν και Πριλούκη Ειρηναίος. 10-06-2007.
  Έδρα Νιέζιν.
  Σημείωση: Στις 18-04-2008 η Επισκοπή Νιέζιν και Μπατουρίνσκη μετωνομάστηκε σε Νιέζιν και Πριλούκη.

 8. Ο Σεπετόφκας και Σλαβούτας Βλαδίμηρος. 11-06-2007.
  Έδρα Σεπετόφκα.

 9. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Παντελεήμων. 19-10-2007.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 10. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ευλόγιος. 25-11-2007. (Εκλογή 17-11-2008, από Κρεμεντσούγκ).
  Έδρα Σουμύ.
  Σημείωση: Στις 11-11-2008 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Σουμύ και Αχτύρκας ο Χερσώνος Ιωάννης, ο οποίος αποκαταστάθηκε στην Επισκοπή Χερσώνος στις 17-11-2008.

 11. Ο Νέας Κάχοβκας και Μπερισλάβου Ιωάσαφ. 16-12-2007.
  Έδρα Νέα Κάχοβκα.

 12. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Θεόδωρος. 23-12-2007.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 13. Ο Αλεξανδρείας και Σβιτλοβοδσκόβου Αντώνιος. 18-05-2008. (Εκλογή 11-11-2008, από Ουμάν).
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

 14. Ο Τζανκόη και Ροζντολνένσκ Νεκτάριος. 20-11-2008.
  Έδρα Τζανκόη.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Τζανκόη και Ροζντολνένσκ ιδρύθηκε στις 11-11-2008 με απόσπαση από την Ι.Ε. Συμφεροπόλεως και Κριμαίας.

 15. Ο Κρεμεντσούγκ και Λουμπένσκη Βλαδίμηρος. 22-11-2008.
  Έδρα Κρεμεντσούγκ.
  Σημείωση: Στις 08-05-2008 Ι.Ε. Κρεμεντσούγκ και Χορόλ μετωνομάστηκε σε Κρεμεντσούγκ και Λουμπένσκη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπελογορόδου Νικόλαος. 16-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Βισγορόδου Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Ιζγιομσκόβου Ονούφριος. 22-04-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαρκόβου.

 4. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 5. Ο Μπορισπόλεως Αντώνιος. 26-11-2006. (Προαγωγή 24-09-2008).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σβιατογκόρσκ Αρσένιος. 05-12-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 2. Ο Χοτίνσκ Μελέτιος. 30-07-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 3. Ο Μπελγορόδου Δνειστέρου Αλέξιος. 19-08-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 4. Ο Μακέγεφκας Βαρνάβας. 11-02-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.]

 5. Ο Μακαρώβου Ιλάριος. 29-07-2007. (Εκλογή 17-11-2008, από Χερσώνος).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Γιαγκότιν Σεραφείμ. 16-11-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 7. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Αλέξανδρος. 19-12-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 8. Ο Βασιλικώβου Παντελεήμων. 24-09-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 9. Ο Γκοροντνίτσης Αλέξανδρος. 16-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 10. Ο Βόλνιας Ιωσήφ. 18-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Ζαπορόζιε.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Έδρα Ταλλίνη.

ιζ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπακού και Κασπίας Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νταούγκαυπιλς Αλέξανδρος. 19-08-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Ρίγας.

 2. Ο Μπρονίτσης Θεοφύλακτος. 24-09-2006. (Εκλογή 06-10-2008, από Μαγκνιτογκόρσκ).
  Υπεύθυνος των Πατριαρχικών ενοριών του Τουρκμενιστάν.

ιη) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης και Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιθ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 3. Ο Χερσονήσου Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Παρίσι.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ιλαρίων. 14-01-2002.
  Έδρα Βιέννη.

 2. Ο Σούροζ Ελισαίος. 26-11-2006.
  Έδρα Λονδίνο.

 3. Ο Βουδαπέστης και Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ιλαρίων.
  Έδρα Βουδαπέστη.

 4. Ο Μπογορόδου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Χερσονήσου Ιννοκέντιος.
  Έδρα Ρώμη.
  Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Κλίν Λογγίνος. 11-10-1981.
  Εν Ντύσελντορφ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κασίρας Ιώβ. 22-06-1997.
  Καναδάς.

 2. Ο Ζαράισκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Εν Η.Π.Α.

κ) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Λαύρος. 13-08-1967. (+ 16-03-2008).
  Έδρα Νέα Υόρκη.
  Σημείωση: Τοποτηρητής ανέλαβε ο Σύδνεϋ Ιλαρίων.

 2. Ο Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίων. 10-12-1984. (Εκλογή 14-05-2008, από Σύδνεϋ).
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Αλύπιος. 20-10-1974.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Βερολίνου, Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας Μάρκος. 30-11-1980.
  Έδρα Μόναχο.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Κύριλλος. 07-06-1992.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

Επίσκοποι

 1. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Γαβριήλ. 07-07-1996. (Εκλογή 16-05-2008, από Μανχάταν).
  Έδρα Μόντρεαλ.

 2. Ο Γενεύης και Δυτικής Ευρώπης Μιχαήλ. 12-07-1996.
  Έδρα Γενεύη.

 3. Ο Καράκας Ιωάννης. 21-06-2008.
  Έδρα Καράκας Βενεζουέλας.

 4. Ο Σύδνεϋ και Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ανατολικής Αμερικής Ιλαρίων.
  Έδρα Σύδνεϋ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ίρι Δανιήλ. 14-08-1988.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

 2. Ο Βεβεΰ Αμβρόσιος. 26-09-1993.
  Βικάριος της Επισκοπής Γενεύης.

 3. Ο Στουτγάρδης Αγαπητός. 01-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Βερολίνου.

 4. Ο Κλήβελανδ Πέτρος. 12-07-2003.
  Βικάριος της Επισκοπής Σικάγου.

 5. Ο Σηάτλ Θεοδόσιος. 07-09-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

 6. Ο Μέηφιλντ Γεώργιος. 07-12-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

 7. Ο Μανχάταν Ιερώνυμος. 10-12-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

κα) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Μπριάνσκ και Σέβσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Κούρσκ και Ρίλσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975.

 4. Ο π. Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.

 5. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 6. Ο π. Καννών Βαρνάβας. 29-04-1982.

 7. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 8. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 9. Ο π. Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.

 10. Ο π. Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Σωφρόνιος. 16-05-1991. (+ 31-03-2008).

 11. Ο π. Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Αλύπιος. 06-10-1991.

 12. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Ιππόλυτος. 16-08-1992.

 13. Ο π. Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Νίκων. 21-07-1993.

 14. Ο π. Μπουένος ’υρες Αγαθάγγελος. 27-03-1994.

 15. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Μεθόδιος. 30-07-1994.

 16. Ο π. Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Σεραφείμ. 01-08-1994.

 17. Ο π. Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994. (Παραίτηση 08-05-2008).

 18. Ο π. Γιαλουτωρώβου Ανατόλιος. 15-02-1998.

 19. Ο π. Αναδίρ και Τσουκότκας Διομήδης. 10-08-2000. (Έκπτωση 27-06-2008. Καθαίρεση 06-10-2008).

κβ) Συνοδικοί Αρχιερείς.

Α΄ περίοδος

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Χρύσανθος.

 8. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος.

 9. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Παντελεήμων.

 10. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος.

 11. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

Β΄ περίοδος

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος.

 8. Ο Ρίγας και πάσης Λατβίας Αλέξανδρος.

 9. Ο Χερσονήσου Ιννοκέντιος.

 10. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης.

 11. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Κύριλλος/

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

Γ΄ περίοδος

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Βαλεντίνος.

 8. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος.

 9. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων.

 10. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Θεοφύλακτος.

 11. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Στέφανος.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

κγ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Ιωνάς. 01-11-2008. (Εκλογή 12-11-2008, από Φορτ Γουόρθ).
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 2. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 3. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ιώβ. 29-01-1983.
  Έδρα Σικάγο.

 4. Ο Οτάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987.
  Έδρα Οτάβα.

Επίσκοποι

 1. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας Νίκων. 25-05-2002.
  Έδρα Βοστώνη.
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Βοστώνης Νίκων διοικεί ταυτόχρονα και την Αλβανόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Τύχων. 14-02-2004.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βενιαμίν. 01-05-2004.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Μεξικού Αλέξιος. 28-05-2005.
  Έδρα Μεξικό.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μεξικού ιδρύθηκε στις 16-10-2008 και ο τιτουλάριος Επίσκοπος Μεξικού Αλέξιος προήχθη σε εν ενεργεία Επίσκοπο.

 5. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Ιωνάς.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 6. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Φιλαδελφείας Τύχων.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

 7. Ο Τολέδου-Βουλγαροφώνου Επισκοπής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Ιωνάς.
  Έδρα Τολέδο.

 8. Ο Σίτκας, ’νκορειτζ και Αλάσκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αγίου Φραγκίσκου Βενιαμίν.
  Έδρα Σίτκα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντέρμπορν Χάιτς Ειρηναίος. 02-11-2002.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντητρόιτ.

Σημείωση: Την 01-11-2008 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Φορτ Γουόρθ, Βικάριος της Επισκοπής Ντάλας ο Αρχιμανδρίτης Ιωνάς Παφχάουζεν ο οποίος στις 12-11-2008 εξελέγη Μητροπολίτης Βασιγκτώνος.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Βασιγκτώνος Θεοδόσιος. 06-05-1967.

 2. Ο π. Βασιγκτώνος Γερμανός. 10-02-1973. (Παραίτηση 04-09-2008).

 3. Ο π. Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973. (+ 15-04-2008).

 4. Ο π. Βοστώνης Μάρκος. 10-11-1979.

 5. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.

 6. Ο π. Οτάβας Λάζαρος. 28-09-1990.

 7. Ο π. Βανκούβερ Βαρλαάμ. 02-10-1994.

 8. Ο π. Σίτκας, ’νκορειτζ και Αλάσκας Νικόλαος. 22-04-2001. (Παραίτηση 13-05-2008).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.