Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2003

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητροπολίτες.

β) Αρχιεπίσκοποι.

γ) Επίσκοποι.

δ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Θ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης, Μητροπολίτης Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας ο Β΄. 25-08-1963.

Έδρα Τιφλίδα.

α) Μητροπολίτες.

 1. Ο Ρουστάβης και Μαρνεούλης Αθανάσιος. 24-12-1978.
  Έδρα Ρουστάβη.

 2. Ο Μαγκλίσης και Τσάλκης Ανανίας. 15-03-1981.
  Έδρα Μαγκλίση.

 3. Ο Κουταΐδος Γαενάτης Καλλίστρατος. 25-12-1983.
  Έδρα Κουταΐση.

 4. Ο Τσκονδίδης Γεώργιος. 14-10-1988.
  Έδρα Μαρτβίλη.

 5. Ο Ουρμπνίσης και Ρουΐσης Ιώβ. 17-05-1992.
  Έδρα Χασούρη.

 6. Ο Σουχούμης και Αβχαζίας Δανιήλ. 22-05-1992.
  Έδρα Σουχούμη.

 7. Ο Αλαβέρδης Δαυΐδ. 24-05-1992.
  Έδρα Τελάβη.

 8. Ο Νεκρέσης και Χερέτης Σέργιος. 27-12-1992.
  Έδρα Λαγκοδέχη.

β) Αρχιεπίσκοποι.

 1. Ο Μπολνίσης Θαδδαίος. 02-08-1978.
  Έδρα Μπολνίση.
  Σημείωση: Στις 18-08-2003 η Επισκοπή Μπολνίσης και Ντμανίσης διαιρέθηκε στις Επισκοπές: α) Μπολνίσης και β) Ντμανίσης.

 2. Ο Μαργβέτης και Ουμπίσης Βαχτάνγκι. 02-08-1982.
  Έδρα Ζεσταφόνη.

 3. Ο Τσηλκάνης και Ντουσέτης Ζωσίμιος. 14-10-1983.
  Έδρα Τσηλκάνη.

 4. Ο Σεμοκμέδης Ιωσήφ. 07-04-1995.
  Έδρα Οζουργκέτη.

 5. Ο Νικόζης και Τσχινβάλης Ησαΐας. 09-04-1995.
  Έδρα Τσχινβάλη.

 6. Ο Μπορτζόμης και Μπακουριάνης Σεραφείμ. 20-04-1995.
  Έδρα Μπορτζόμη.

 7. Ο Νικορτσμίνδης Ελισαίος. 17-03-1996.
  Έδρα Νικορτσμίνδα.

 8. Ο Φάσιδος και Χόμπης Γρηγόριος. 24-03-1996. (Προαγωγή 07-09-2003).
  Έδρα Πότη.
  Σημείωση: Στις 18-08-2003 η Επισκοπή Φάσιδος και Σενάκης μετωνομάστηκε σε "Φάσιδος και Χόμπης".

 9. Ο Αχαλκαλάκης και Κουμούρντο Νικόλαος. 31-03-1996.
  Έδρα Αχαλκαλάκη.

 10. Ο Αχαλτσίχης, Ταό-Κλαρέτης και Λαζέτης Θεόδωρος. 27-10-1996. (Προαγωγή 14-09-2003).
  Έδρα Αχαλτσίχη.

 11. Ο Χόνης και Σαμτρέντιας Σάββας. 04-11-1996. (Προαγωγή 14-09-2003).
  Έδρα Χόνη.

 12. Ο Βατούμης και Σχάλτας Δημήτριος. 08-11-1996. (Προαγωγή 14-09-2003).
  Έδρα Βατούμη.

γ) Επίσκοποι.

 1. Ο Βάνης και Βαγδάτης Αντώνιος. 10-11-1996.
  Έδρα Βάνη.

 2. Ο Ζουγκδίδης και Τσαΐσης Γεράσιμος. 11-10-1998.
  Έδρα Ζουγκδίδη.

 3. Ο Μπόδβης Δαυΐδ. 14-10-1998.
  Έδρα Σιγκνάγκη.

 4. Ο Σαμταβίσης και Γκόρης Ανδρέας. 18-10-1998.
  Έδρα Γκόρη.

 5. Ο Στεπαντσμίνδης και Χέβης Πέτρος. 20-10-2002.
  Έδρα Καζμπέγκη.

 6. Ο Τσαγέρης και Λεντέχης Στέφανος. 27-10-2002.
  Έδρα Τσαγέρη.

 7. Ο Μέστιας και Άνω Σβανετίας Ιλαρίων. 03-11-2002.
  Έδρα Μέστια.

 8. Ο Γκουρτζαάνης και Βελιστσίχης Ευθύμιος. 24-08-2003.
  Έδρα Γκουρτζαάνη.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Γκουρτζαάνης και Βελιστσίχης ιδρύθηκε στις 18-08-2003, με απόσπαση από την Επισκοπή Σαγκαρέτζο και Γκουρτζαάνης.

 9. Ο Σαγκαρέτζο και Νινοτσμίνδης Λουκάς. 28-08-2003.
  Έδρα Σαγκαρέτζο.
  Σημείωση: Στις 18-08-2003 η Επισκοπή Σαγκαρέτζο και Γκουρτζαάνης μετωνομάστηκε σε "Σαγκαρέτζο και Νινοτσμίνδης".

 10. Ο Ντμανίσης Ζήνων. 31-08-2003.
  Έδρα Ντμανίση.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Ντμανίσης ιδρύθηκε στις 18-08-2003, με απόσπαση από την Επισκοπή Μπολνίσης και Ντμανίσης.

 11. Ο Τιανέτης, Ψάβης και Χεβσουρέτης Ιεγουδιήλ. 02-09-2003.
  Έδρα Τιανέτη.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Τιανέτης, Ψάβης και Χεβσουρέτης ιδρύθηκε στις 18-08-2003, με απόσπαση από την Επισκοπή Τσηλκάνης.

 12. Ο Σενάκης και Τσκορότσκου Σίω. 07-09-2003.
  Έδρα Σενάκη.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Σενάκης και Τσκορότσκου ιδρύθηκε στις 18-08-2003, με απόσπαση από τις Επισκοπές α) Φάσιδος και Σενάκης και β) Τσκονδίδης.

 13. Ο Τσιατούρας και Σάτσχερε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σουχούμης Δανιήλ.
  Έδρα Τσιατούρα.

δ) Υπερόροι Αρχιερείς.

Μητροπολίτης

 1. Ο Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής Αβραάμ. 25-12-1992.
  Έδρα Παρίσι.

ε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ουρμπνίσης Γάιος. 26-03-1972.

 2. Ο π. Μπόδβης Ιλαρίων. 24-05-1975.

 3. Ο π. Κουταΐδος Γαενάτης Νικόλαος. 19-02-1978.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.