Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1992

Κοιμηθέντες κατά το 1992

Χειροτονηθέντες κατά το 1992

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 23/01/1992: Εκλογή Ιβανοφρανκόβου Ονουφρίου (από Τσερνοβικίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 2. 23/01/1992: Εκλογή Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Αλυπίου (από Δονέτσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 3. 23/01/1992: Εκλογή Δονέτσκ Λεοντίου (από Χερσώνος). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 4. 26/01/1992: Χειροτονία Χαμπαρόβου Ιννοκεντίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 5. 03/02/1992: Κοίμηση π. Κυροβογκράδ Σεβαστιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 6. 14/02/1992: Κοίμηση Νέας Ιωνίας Τιμοθέου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 7. 15/02/1992: Υπαγωγή Ι.Μ. Νέας Γρατσανίτσης στο Πατριαρχείο Σερβίας. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 8. 18/02/1992: Ίδρυση Επισκοπής Γροδνό και Βολκόβισκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 18/02/1992: Μετονομασία Επισκοπής Μίνσκ και Γροδνό σε «Μίνσκ και Σλούτσκ».  [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 10. 18/02/1992: Ίδρυση Επισκοπής Νοβογρουδόκ και Λίδας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 11. 18/02/1992: Εκλογή Γροδνό Βαλεντίνου (από Χερσονήσου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 12. 18/02/1992: Εκλογή Νοβογρουδόκ Κωνσταντίνου (από Νοβογρουδόκ-Τ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 19/02/1992: Παραίτηση Κλίν Μακαρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 25/02/1992: Κοίμηση Πολτάβας Σάββα. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 15. 25/02/1992: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ορενβούργου Λεοντίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 25/02/1992: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Πσκώβου Βλαδιμήρου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 17. 25/02/1992: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Τσερνιγόβου Αντωνίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 18. 15/03/1992: Εκλογή Γεράσων Θεοφάνους (από Ιαμνείας). [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 19. 16/03/1992: Κοίμηση Δονέτσκ Λεοντίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 20. 22/03/1992: Χειροτονία Ζαράισκ Παύλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 21. 02/04/1992: Εκλογή Ατλάντας Φιλίππου (από Δαφνουσίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 22. 02/04/1992: Έκπτωση Κιέβου Φιλαρέτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 23. 02/04/1992: Εκλογή Πολτάβας Θεοδοσίου (από Βιννίτσης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 24. 02/04/1992: Εκλογή Βιννίτσης Αγαθαγγέλου (από π. Ιβανοφρανκόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 25. 07/04/1992: Εκλογή Τσερνοβικίου Ονουφρίου (από Ιβανοφρανκόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 26. 30/04/1992: Παραίτηση Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης Αδριανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 27. 12/05/1992: Παύση Νικορτσμίνδης Αμβροσίου. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 28. 12/05/1992: Εκλογή Αλαβέρδης Αθανασίου (από Μπόδβης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 29. 12/05/1992: Εκλογή Αγαράκ Τσάλκης Χριστοφόρου (από Μαργβέτης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 30. 12/05/1992: Εκλογή Μαργβέτης Κωνσταντίνου (από Βατούμης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 31. 12/05/1992: Εκλογή Τσαγέρης Θαδδαίου (από Μαγκλίσης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 32. 17/05/1992: Χειροτονία Μαγκλίσης Ιώβ. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 33. 22/05/1992: Χειροτονία Μπόδβης Δανιήλ. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 34. 24/05/1992: Χειροτονία Νικορτσμίνδης Δαυΐδ. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 35. 27/05/1992: Εκλογή Κιέβου Βλαδιμήρου (από Ροστόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 36. 28/05/1992: Εκλογή Δονέτσκ Αλυπίου (από Περεγιασλάβας Χμιελνικίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 37. 31/05/1992: Χειροτονία Απαμείας Βασιλείου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 38. 31/05/1992: Χειροτονία Αμφιπόλεως Βασιλείου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 39. Μάιος 1992: Εκλογή Ζαχουμίου Αθανασίου (από Βανάτου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 40. Μάιος 1992: Εκλογή Βανάτου Χρυσοστόμου (από Δυτικής Αμερικής). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 41. Μάιος 1992: Εκλογή Δαμπροβοσνίας Νικολάου (από Δαλματίας). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 42. Μάιος 1992: Εκλογή Δαλματίας Λογγίνου (από Αυστραλίας). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 43. Μάιος 1992: Εκλογή Μιλεσέβου Γεωργίου (από Καναδά). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 44. 11/06/1992: Καθαίρεση π. Κιέβου Φιλαρέτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 45. 11/06/1992: Καθαίρεση Ποτσαέβου Ιακώβ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 46. 11/06/1992: Ίδρυση Επισκοπής Τουρώβου και Μοζύρ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 47. 11/06/1992: Μετονομασία Επισκοπής Γομέλ και Μοζύρ σε «Γομέλ και Ζλόμπιν». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 48. 22/06/1992: Ίδρυση Επισκοπής Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 49. 22/06/1992: Μετονομασία Επισκοπής Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε σε «Δνεπροπετρώβου και Κριβόι Ρόγ». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 50. 22/06/1992: Εκλογή Ζαπορόζιε Βασιλείου (από Συμφεροπόλεως). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 51. 22/06/1992: Εκλογή Συμφεροπόλεως Λαζάρου (από Οδησσού). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 52. 22/06/1992: Εκλογή Οδησσού Αγαθαγγέλου (από Βιννίτσης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 53. 22/06/1992: Εκλογή Βιννίτσης Μακαρίου (από π. Κλίν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 54. 23/06/1992: Εκλογή Ντένβερ Ησαΐου (από Ασπένδου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 55. 24/06/1992: Ανύψωση Επισκοπών της Εκκλησίας της Αλβανίας σε Μητροπόλεις. [Εκκλησία της Αλβανίας].

 56. 24/06/1992: Εκλογή Τιράνων Αναστασίου (από Ανδρούσης). [Εκκλησία της Αλβανίας].

 57. 26/06/1992: Ίδρυση Επισκοπής Νικολαγέβου και Βοζνεσένσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 58. 26/06/1992: Μετονομασία Επισκοπής Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου σε «Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 59. 26/06/1992: Ίδρυση Επισκοπής Τσερκάσσι και Κανέβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 60. 02/071992: Εκλογή Πουτνεάνου Γερασίμου (από Βριντσεάνου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 61. 10/07/1992: Κοίμηση Οραδίας Βασιλείου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 62. 14/07/1992: Καθαίρεση Λβώβου Ανδρέου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 63. 14/07/1992: Χειροτονία Χβόσνου Ιουστίνου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 64. 16/07/1992: Χειροτονία Κοβέλ Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 65. 17/07/1992: Ίδρυση Επισκοπής Βίτεμπσκ και Ορσά. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 66. 17/07/1992: Μετονομασία Επισκοπής Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ σε «Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 67. 17/07/1992: Εκλογή Βίτεμπσκ Δημητρίου (από Πόλοτσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 68. 17/07/1992: Εκλογή Πόλοτσκ Γλέμπ (από Δνεπροπετρώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 69. 22/07/1992: Καθαίρεση Νευροκοπίου Ποιμένος. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 70. 22/07/1992: Καθαίρεση Στάρας Ζαγόρας Παγκρατίου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 71. 22/07/1992: Καθαίρεση Μεγάλου Τυρνόβου Στεφάνου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 72. 22/07/1992: Καθαίρεση Βράτζης Καλλινίκου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 73. 22/07/1992: Καθαίρεση Προβάτας Αντωνίου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 74. 22/07/1992: Καθαίρεση Βελίκης Γαλακτίωνος. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 75. 24/07/1992: Χειροτονία Τουρώβου Πέτρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 76. 25/07/1992: Χειροτονία Ριρούτας Μακαρίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 77. 25/07/1992: Χειροτονία Κιτσμάν Παντελεήμονος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 78. 26/07/1992: Χειροτονία Μπουκόμπας Ιωνά. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 79. 27/07/1992: Χειροτονία Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 80. 29/07/1992: Εκλογή Χερσώνος Ιλαρίωνος (από Ιβανοφρανκόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 81. 29/07/1992: Εκλογή Ιβανοφρανκόβου Νικολάου (από Κοβέλ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 82. 31/07/1992: Κοίμηση Ολύμπου Δημητρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 83. 05/08/1992: Χειροτονία Ποτσαέβου Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 84. 09/08/1992: Χειροτονία Τσερκάσσι Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 85. 11/08/1992: Εκλογή Ταλλίνης Κορνηλίου (από Ταλλίνης-Τ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 86. 12/08/1992: Παραίτηση Βλαδιβοστόκ Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 87. 12/08/1992: Παραίτηση Δημητρώβου Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 88. 12/08/1992: Εκλογή Δημητρώβου Φιλαρέτου (από Αστραχανίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 89. 16/08/1992: Χειροτονία Μπελοτσερκώβου Ιππολύτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 90. 17/08/1992: Χειροτονία Αυστραλίας Λουκά. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 91. 23/08/1992: Χειροτονία Βράνιε Παχωμίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 92. 24/08/1992: Χειροτονία Κοροστέν Βησσαρίωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 93. 25/08/1992: Εκλογή Νικολαγέβου Βαρθολομαίου (από Βολυνίας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 94. 25/08/1992: Εκλογή Βολυνίας Νήφωνος (από Χμιελνικίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 95. 26/08/1992: Χειροτονία Χμιελνικίου Πιτιρίμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 96. 27/08/1992: Κοίμηση Χαριουπόλεως Αιμιλιανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 97. 13/09/1992: Κοίμηση Δαμπροβοσνίας Βλαδισλαύου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 98. 14/09/1992: Χειροτονία Εδέσσης Δαμασκηνού. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 99. 14/09/1992: Υπαγωγή Επισκόπου Μπελτσύ Πέτρου στο Πατριαρχείο Ρουμανίας. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 100. 18/09/1992: Κοίμηση Τιμοκίου Αγαπίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 101. 19/09/1992: Χειροτονία Δνεπροπετρώβου Χρονίδα. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 102. 20/09/1992: Χειροτονία Λβώβου Αυγουστίνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 103. 21/09/1992: Χειροτονία Βλαδιβοστόκ Βενιαμίν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 104. 24/09/1992: Εκλογή Οραδίας Ιωάννου (από Κρισίου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 105. 01/10/1992: Κοίμηση Σουχούμης Δαυΐδ. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 106. 15/10/1992: Εκλογή Αμορίου Ιωάννου (από π. Ατλάντας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 107. 15/10/1992: Εκλογή Ολύμπου Ανθίμου (από π. Ντένβερ). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 108. 24/10/1992: Κοίμηση Τολέδου Μιχαήλ. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 109. 25/10/1992: Χειροτονία Αστραχανίου Ιωνά. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 110. 02/11/1992: Κοίμηση π. Κεντρώας Αμερικής Φιρμιλιανού. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 111. 03/11/1992: Κοίμηση Βάδου Θεοφίλου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 112. 05/11/1992: Εκλογή Σικάγου Ιώβ (από Χάρτφορδ). [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 113. 15/11/1992: Κοίμηση Καμπανίας Κοσμά. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 114. Νοέμβριος 1992: Προαγωγή Επισκόπου Πιτσμπούργου Κυρίλλου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 115. 07/12/1992: Παραίτηση Δονέτσκ Αλυπίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 116. 19/12/1992: Ίδρυση Ι.Μ. Βεσσαραβίας. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 117. 21/12/1992: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Κισινιώβου Βλαδιμήρου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 118. 21/12/1992: Εκλογή Σουχούμης Δανιήλ (από Μπόδβης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 119. 21/12/1992: Εκλογή Μπόδβης Δαυΐδ (από Νικορτσμίνδης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 120. 21/12/1992: Προαγωγή Επισκόπου Τσκονδίδης Γεωργίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 121. 21/12/1992: Εκλογή Βατούμης Ιώβ (από Μαγκλίσης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 122. 21/12/1992: Εκλογή Μαγκλίσης Ανανίου (από Αχαλτσίχης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 123. 22/12/1992: Εκλογή Δονέτσκ Ιππολύτου (από Μπελοτσερκώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 124. 22/12/1992: Άρση καθαιρέσεως π. Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Ιωνάθαν και αποκατάσταση ως Μπελοτσερκώβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 125. 22/12/1992: Συγχώνευση των Επισκοπών Βερολίνου και Λειψίας, Βάδης και Βαυαρίας και Ντύσελντορφ σε μία Επισκοπή με τον τίτλο «Βερολίνου και Γερμανίας». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 126. 22/12/1992: Εκλογή Κλίν Λογγίνου (από Ντύσελντορφ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 127. 25/12/1992: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Κουταΐδος Γαενάτης Καλλιστράτου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 128. 25/12/1992: Προαγωγή Επισκόπου Ουρμπνίσης Βαχτάνγκι σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 129. 25/12/1992: Χειροτονία Νικορτσμίνδης Αβραάμ. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 130. 25/12/1992: Προαγωγή Επισκόπου Μαγκλίσης Ανανίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 131. 27/12/1992: Χειροτονία Αχαλτσίχης Σεργίου. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 132. 1992: Εκλογή Ουγκάντας Θεοδώρου (από Ναυκράτιδος). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 133. 1992: Προαγωγή Επισκόπου Σουμύ Νικάνωρος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 134. 1992: Ίδρυση Ι.Ε. Μιλεσέβου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.