Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1992

ΕΤΟΣ 1992

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χαμπαρόβου και Μπλαγοβέσενσκ κύριος Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζαράισκ κύριος Παύλος. 22-03-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαγκλίσης κύριος Ιώβ. 17-05-1992.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπόδβης κύριος Δανιήλ. 22-05-1992.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικορτσμίνδης κύριος Δαυΐδ. 24-05-1992.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμείας κύριος Βασίλειος. 31-05-1992.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 18 Αυγούστου 1994. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμφιπόλεως κύριος Βασίλειος. 31-05-1992.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χβόσνου κύριος Ιουστίνος. 14-07-1992.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κοβέλ κύριος Νικόλαος. 16-07-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 17 Ιουνίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τουρώβου και Μοζύρ κύριος Πέτρος. 24-07-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ριρούτας κύριος Μακάριος. 25-07-1992.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κιτσμάν κύριος Παντελεήμων. 25-07-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 22 Ιουλίου 2019. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουκόμπας κύριος Ιωνάς. 26-07-1992.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 5 Σεπτεμβρίου 2021. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Περεγιασλάβας Χμιελνικίου κύριος Αντώνιος. 27-07-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ποτσαέβου κύριος Θεόδωρος. 05-08-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερκάσσι και Κανέβου κύριος Σωφρόνιος. 09-08-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 22 Ιουνίου 2020. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπελοτσερκώβου κύριος Ιππόλυτος. 16-08-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κύριος Λουκάς. 17-08-1992.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 17  Δεκεμβρίου 2021. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Βράνιε κύριος Παχώμιος. 23-08-1992.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κοροστέν κύριος Βησσαρίων. 24-08-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ κύριος Πιτιρίμ. 26-08-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Εδέσσης κύριος Δαμασκηνός. 14-09-1992.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δνεπροπετρώβου και Κριβόι Ρόγ κύριος Χρονίδας. 19-09-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 6 Σεπτεμβρίου 1993. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λβώβου και Δρογόμπιτς κύριος Αυγουστίνος. 20-09-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας κύριος Βενιαμίν. 21-09-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αστραχανίου και Ενοταέβου κύριος Ιωνάς. 25-10-1992.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 4 Μαΐου 2020. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικορτσμίνδης κύριος Αβραάμ. 25-12-1992.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχαλτσίχης κύριος Σέργιος. 27-12-1992.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Εκοιμήθη στις 19 Σεπτεμβρίου 2021. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.