Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1990

Χειροτονηθέντες το 1990

Κοιμηθέντες το 1990

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 20/01/1990: Κοίμηση Αυστραλίας Βλαδιμήρου. [Ουκρανική Εκκλησία της Διασποράς].

 2. 31/03/1990: Χειροτονία Τερνοπόλεως Βασιλείου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 3. 07/04/1990: Χειροτονία Ιβανοφρανκόβου Ανδρέα. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 4. 28/04/1990: Χειροτονία Τσερνοβικίου Δανιήλ. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 5. 29/04/1990: Χειροτονία Ούζγκοροδ Βλαδιμήρου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 6. 19/05/1990: Χειροτονία Λούτσκ Νικολάου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 7. 22/05/1990: Χειροτονία Τσερνιγόβου Ρωμανού. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 8. 06/06/1990: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Λβώβου Ιωάννη σε Μητροπολίτη. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 9. 06/06/1990: Προαγωγή Επισκόπου Ιβανοφρανκόβου Ανδρέα σε Αρχιεπίσκοπο. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 10. 06/06/1990: Προαγωγή Επισκόπου Τερνοπόλεως Βασιλείου σε Αρχιεπίσκοπο. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 11. 06/06/1990: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Σικάγου Κωνσταντίνου σε Μητροπολίτη. [Ουκρανική Εκκλησία της Διασποράς].

 12. 22/07/1990: Χειροτονία Επισκόπου Δαμασκηνού. [Ελεύθερη Σερβική Εκκλησία].

 13. 25/07/1990: Αναγνώριση χειροτονίας Καννών Βαρνάβα. [ΡΟΕΥ].

 14. 25/07/1990: Αναγνώριση χειροτονίας Ταμπώβου Λαζάρου. [ΡΟΕΥ].

 15. 28/08/1990: Χειροτονία Μπουένος ’υρες Ιωάννου. [ΡΟΕΥ].

 16. Σεπτέμβριος 1990: Εκλογή Μπελοτσερκώβου Βλαδιμήρου (από Ούζγκοροδ). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 17. 16/09/1990: Χειροτονία Ροβνό Αντωνίου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 18. 18/11/1990: Προαγωγή Επισκόπου Μπελοτσερκώβου Βλαδιμήρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 19. 28/11/1990: Χειροτονία Γομέλ Βενιαμίν. [ΡΟΕΥ].

 20. 1990: Προαγωγή Επισκόπου Βερολίνου Μάρκου σε Αρχιεπίσκοπο. [ΡΟΕΥ].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.