Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1990

ΕΤΟΣ 1990

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τερνοπόλεως και Μπούτσας κύριος Βασίλειος. 30-03-1990.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Εκοιμήθη στις 21 Ιανουαρίου 2006. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας κύριος Ανδρέας. 07-04-1990.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερνοβικίου και Χοτίνσκ κύριος Δανιήλ. 28-04-1990.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λούτσκ και Βολυνίας κύριος Νικόλαος. 19-05-1990.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Εκοιμήθη στις 17 Ιουνίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερνιγόβου και Σουμύ κύριος Ρωμανός. 22-05-1990.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κύριος Δαμασκηνός. 22-07-1990.
(Ελεύθερη Σερβική Εκκλησία).

Εκοιμήθη στις 28 Ιουνίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καννών κύριος Βαρνάβας. (Αναγνώριση χειροτονίας 25-07-1990).
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Εκοιμήθη στις 2 Νοεμβρίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμπώβου και Μορσάνσκ κύριος Λάζαρος. (Αναγνώριση χειροτονίας 25-07-1990).
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Εκοιμήθη στις 30 Ιουνίου 2005. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουένος ’υρες και Νοτίου Αμερικής κύριος Ιωάννης. 28-08-1990.
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Εκοιμήθη στις 10 Μαρτίου 1995. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ροβνό και Ζιτόμιρ κύριος Αντώνιος. 16-09-1990.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Εκοιμήθη στις 8 Ιουλίου 2001. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γομέλ κύριος Βενιαμίν. 28-11-1990.
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.