Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1989

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιδ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιστ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιη) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Ποιμήν. 17-11-1957.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολοκολάμσκ και Γιούργεβ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Δημητρώβου Αλέξανδρος. 14-10-1982.

 2. Ο Ζαράισκ Αλέξιος. 01-12-1988.

Επίσκοποι

 1. Ο Ποδόλσκ Βλαδίμηρος. 30-06-1985.

 2. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 3. Ο Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 2. Ο Τούλας και Μπελιώβου Σεραπίων. 05-03-1972. (Εκλογή 06-07-1989, από Κισινιώβου).
  Έδρα Τούλα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Νικόλαος. 10-09-1961.
  Έδρα Γκόρκι.

 2. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

 3. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 4. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.
  Σημείωση: Στις 10-04-1989 η Επισκοπή Σμολένσκ και Βιασμά μετωνομάστηκε σε "Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ".

 5. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Βλαδίμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Καλούγας και Μπορώβου Ηλιανός. 25-11-1979.
  Έδρα Καλούγα.

 3. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Καλλίνιν.

 4. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοπος

 1. Ο Αρχαγγέλου και Μουρμάνσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Αρχάγγελος.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Αλέξιος. 03-09-1961.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Πσκώβ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Λαδόγκας Αρσένιος. 05-10-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Βορονέζ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Κούρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Σεραφείμ. 18-10-1978.
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ευγένιος. 31-05-1987.
  Έδρα Ταμπώβ.

 3. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Παΐσιος. 21-07-1988.
  Έδρα Ορέλ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βολγογκράδ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ιωάννης. 12-12-1965.
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Θεοδόσιος. 04-06-1967.
  Έδρα Άστραχαν.

 4. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987. (Εκλογή 13-09-1989, από Τιχβίν).
  Έδρα Σιμπίρσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Ουλιανώβου και Μελεκεσίου ιδρύθηκε στις 13-09-1989, με απόσπαση από την Επισκοπή Κουϊμπισέβου.

 2. Ο Καζάν και Μαρίισκ Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Βλαδίμηρος. 09-07-1966.
  Έδρα Ροστώβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Αντώνιος. 03-08-1975. (+ 04-12-1989).
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977. (Προαγωγή 10-03-1989).
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Αζόβου Σέργιος. 05-05-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Ροστόβου.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Αθανάσιος. 31-08-1980.
  Έδρα Πέρμη.

 3. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Παλλάδιος. 08-02-1987.
  Έδρα Ιζέφσκ.

 4. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Γεώργιος. 23-04-1989.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ ιδρύθηκε στις 10-04-1989 με απόσπαση από την Ι.Ε. Σβερδλόβου.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Όμσκ και Τιούμεν Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Όμσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

ια) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

Επίσκοπος

 1. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ Γαβριήλ. 23-07-1988.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.
Σημείωση:
Η Εξαρχία Λευκής Ρωσίας ιδρύθηκε στις 16-10-1989.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Γροδνό Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.
  Σημείωση: Στις 16-10-1989 η Επισκοπή Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας μετωνομάστηκε σε Μίνσκ και Γροδνό.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Μάξιμος. 26-03-1972. (Εκλογή 06-07-1989, από Τούλας).
  Έδρα Μογιλέφ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Μογιλιέβου και Μοστισλάβου ιδρύθηκε στις 06-07-1989, με απόσπαση από την Ι.Ε. Μίνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πίνσκ και Μπρέστ Κωνσταντίνος. 12-04-1987. (Εκλογή 06-07-1989, από Πίνσκ-Τ).
  Έδρα Πίνσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Πίνσκ και Μπρέστ ιδρύθηκε στις 06-07-1989 με απόσπαση από την Ι.Ε. Μίνσκ.

 2. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Πόλοτσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ
  ιδρύθηκε στις 06-07-1989 με απόσπαση από την Ι.Ε. Μίνσκ.

ιγ) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Οδησσού και Χερσώνος Σέργιος. 13-03-1960.
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961. (Εκλογή 13-09-1989, από Λβώβου).
  Έδρα Χάρκοβο.

 3. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λεόντιος. 14-01-1962. (Προαγωγή 10-03-1989).
  Έδρα Συμφερόπολη.

 4. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.

 5. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αγαθάγγελος. 16-11-1975. (Προαγωγή 10-03-1989).
  Έδρα Βίννιτσα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 2. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Μακάριος. 07-06-1970.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 3. Ο Βολυνίας και Ροβνό Βαρλαάμ. 22-10-1972.
  Έδρα Λούτσκ.

 4. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιώβ. 03-01-1975. (Εκλογή 13-09-1989, από Κοστρομά).
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 5. Ο Λβώβου και Δρογόμπιτς Ειρηναίος. 27-07-1975. (Εκλογή 13-09-1989, από Χαρκόβου).
  Έδρα Λβώβ.

 6. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Λάζαρος. 18-04-1980. (Εκλογή 10-04-1989, από Αργεντινής).
  Έδρα Τερνοπόλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Σάββας. 30-03-1969.
  Έδρα Πολτάβα.

 2. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Δαμασκηνός. 18-10-1972. (+ 01-07-1989).
  Έδρα Μουκατσέβ.

 3. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Νικάνωρ. 30-11-1979. (Εκλογή 06-07-1989, από π. Ολομούτς).
  Έδρα Σουμύ.

 4. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 5. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Ευθύμιος. 28-07-1989.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 6. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Βασίλειος. 01-10-1989.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 7. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Συμφεροπόλεως Λεόντιος.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 8. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιννίτσης Αγαθάγγελος.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σλαβιάνσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 2. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιδ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Λεωνίδας. 11-06-1959.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Άλμα Άτα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Βίλνα.

 4. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιώφ.

 5. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Λένινγκραδ Αλέξιος.
  Έδρα Ταλλίνη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Νταούγκαυπιλς Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Ρίγας.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

 2. Ο Σεντάης (χηρεύει).
  Έδρα Σεντάη.

ιστ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Βιέννη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971. (Προαγωγή 19-05-1989).
  Έδρα Ζυρίχη.

 3. Ο Ντύσελντορφ Λογγίνος. 11-10-1981. (Προαγωγή 10-03-1989).
  Έδρα Ντύσελντορφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Μάρκος. 28-07-1988. (Εκλογή 10-04-1989, από Τερνοπόλεως).
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

 3. Ο Βάδης και Βαυαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ειρηναίος.
  Έδρα Μόναχο.

 4. Ο Χερσονήσου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ροστόβου Βλαδίμηρος.
  Έδρα Παρίσι.

 5. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ροστόβου Βλαδίμηρος.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σερπουχώβου Κλήμης. 08-08-1982. (Προαγωγή 19-05-1989).
  Η.Π.Α.

 2. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 30-01-1983.
  Γενεύη.

 3. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Νικόλαος. 21-07-1985.
  Καναδάς.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Κασίρας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Καρλόβι Βάρι Τσεχίας.

ιζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953.

 2. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Πολύκαρπος. 19-07-1957. (+ 23-07-1989).

 3. Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωάννης. 28-12-1958. (+ 25-03-1989).

 4. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Κασσιανός. 26-03-1961.

 5. Ο π. Πέρμης και Σολικάμσκ Νίκων. 26-08-1962.

 6. Ο π. Χάγης και Ολλανδίας Ιάκωβος. 19-09-1965.

 7. Ο π. Κισινιώβου και Μολδαβίας Ιωνάθαν. 28-11-1965.

 8. Ο π. Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.

 9. Ο π. Λαδόγκας Μάρκος. 02-02-1969. (+ 13-01-1989).

 10. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 11. Ο π. Βίλνας και Λιθουανίας Βικτωρίνος. 03-06-1973. (Παραίτηση 10-04-1989).

 12. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Παντελεήμων. 19-08-1975.

 13. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Σεβαστιανός. 16-10-1977. (Παραίτηση 13-09-1989).

 14. Ο π. Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιωάννης. 23-10-1977. (Παραίτηση 13-09-1989. Καθαιρέθηκε στις 14-11-1989).

ιη) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Θεοδόσιος. 06-05-1967.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Επίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 3. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 4. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Γερμανός. 10-02-1973.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 5. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

 6. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 7. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας Ιώβ. 29-01-1983.
  Έδρα Χάρτφορδ Κονέκτικατ.

 8. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 9. Ο Οτάβας και Καναδά  (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Θεοδόσιος.
  Έδρα Οτάβα.

 10. Ο Βοστώνης-Αλβανόφωνου Επισκοπής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Θεοδόσιος.
  Έδρα Βοστώνη.

 11. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής (χηρεύει).
  Έδρα Σικάγο.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Φορτ Λαουντερντέηλ Μάρκος. 10-11-1979.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντάλας.

 2. Ο Έδμοντον Σεραφείμ. 13-06-1987.
  Βοηθός της Επισκοπής Οτάβας.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Ιωάννης. 11-05-1947. (+ 30-05-1989).

 2. Ο π. Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.

 3. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962.

 4. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Βόρις. 11-11-1978.

 5. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βασίλειος. 12-01-1980.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.