Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1895

Ημερολόγιο συμβάντων

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Παναγιώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης γης Αιγύπτου κ. Σωφρόνιος ο Δ΄. 29-06-1839.

Έδρα Αλεξάνδρεια.

α) Μητροπολίτες.

  1. Ο Λιβύης Ιγνάτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Αφρικής. 12-05-1863.

  2. Ο Θηβαΐδος Γερμανός. 22-01-1889.

β) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

  1. Ο Πηλουσίου Αμφιλόχιος. 12-11-1861.

  2. Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος. 15-01-1889.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.