Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2016

Κοιμηθέντες κατά το 2016

Χειροτονηθέντες κατά το 2016

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΤ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Η. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Θ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΑ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΒ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΙΓ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΙΔ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 03/01/2016: Χειροτονία Αναδίρ Ματθαίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 2. 08/01/2016: Χειροτονία Κολυβάν Παύλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 3. 26/01/2016: Κοίμηση Φωτικής Αμβροσίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 4. 29/01/2016: Εκλογή Μπούτσας Παντελεήμονος (από Ουμάν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 5. 29/01/2016: Εκλογή Ουμάν Παντελεήμονος (από Σεπετόφκας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 6. 29/01/2016: Εκλογή Σεπετόφκας Ευσεβίου (από Χοτίνσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 7. 29/01/2016: Εκλογή Κάμεν Κασίρας Ναθαναήλ (από Σούμσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 8. 29/01/2016: Εκλογή Σούμσκ Σεραφείμ (από π. Βορείου Δονέτσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 01/02/2016: Προαγωγή Επισκόπου Πετροπαυλώβου Αρτεμίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 10. 01/02/2016: Προαγωγή Επισκόπου Γιακουτίας Ρωμανού σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 11. 01/02/2016: Προαγωγή Επισκόπου Μαγαδάν Ιωάννου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 12. 03/02/2016: Παραίτηση Καρπενησίου Νικολάου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 13. 12/03/2016: Χειροτονία Καρπενησίου Γεωργίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 14. 19/03/2016: Κοίμηση π. Ουρμπνίσης Γαΐου. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 15. 27/03/2016: Χειροτονία Νιτρίας Νικοδήμου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 16. 27/03/2016: Χειροτονία Ελγάβ Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 17. 29/03/2016: Εκλογή Ντάλας Αλεξάνδρου (από Τολέδου). [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 18. 07/04/2016: Ίδρυση Ι.Μ. Απολλωνίας και Φίερι. [Εκκλησία της Αλβανίας].

 19. 07/04/2016: Ίδρυση Ι.Μ. Ελβασανίου. [Εκκλησία της Αλβανίας].

 20. 07/04/2016: Εκλογή Απολλωνίας Νικολάου (από Απολλωνίας-Τ). [Εκκλησία της Αλβανίας].

 21. 07/04/2016: Εκλογή Ελβασανίου Αντωνίου (από Κρούγιας). [Εκκλησία της Αλβανίας].

 22. 07/04/2016: Προαγωγή Επισκόπου Αμαντίας Ναθαναήλ σε Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Αλβανίας].

 23. 16/04/2016: Ίδρυση Ι.Ε. Βορκουτίας και Ουσίνσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 24. 16/04/2016: Μετονομασία Ι.Ε. Σικτιβκάρ και Βορκουτίας σε "Σικτιβκάρ και Κόμι-Ζυριανών". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 25. 16/04/2016: Προαγωγή Επισκόπου Σικτιβκάρ Πιτιρίμ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 26. 16/04/2016: Κοίμηση π. Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης Συμεών. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 27. 16/04/2016: Κοίμηση Ρεντίνης Σεραφείμ. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 28. 17/04/2016: Κοίμηση π. Βαγδάτης Κωνσταντίνου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 29. 20/04/2016: Προαγωγή Επισκόπου Χαριουπόλεως Ιωάννου σε Αρχιεπίσκοπο και εκλογή αυτού ως Εξάρχου Δυτικής Ευρώπης. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 30. 24/04/2016: Χειροτονία Βορκουτίας Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 31. 24/04/2016: Παραίτηση Μπορτζόμης Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 32. 01/05/2016: Κοίμηση Ταμιάθεως Ιωακείμ. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 33. 03/05/2016: Χειροτονία Γιουρέβου Αρσενίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 34. 20/05/2016: Κοίμηση π. Ούστ Καμενογκόρσκ Γαβριήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 35. 22/05/2016: Κοίμηση π. Μπουένος ’υρες Γενναδίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 36. 26/05/2016: Εκλογή Καναδά Μητροφάνους (από Ανατολικής Αμερικής). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 37. 26/05/2016: Εκλογή Ανατολικής Αμερικής Ειρηναίου (από Αυστραλίας). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 38. 26/05/2016: Παραίτηση Νύσσης Ιωάννου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 39. 28/05/2016: Κοίμηση π. Όμσκ Θεοδοσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 40. 03/06/2016: Παραίτηση Βλαδικαυκάσου Ζωσιμά. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 41. 03/06/2016: Εκλογή Βλαδικαυκάσου Λεωνίδα (από Αργεντινής). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 42. 03/06/2016: Εκλογή Αργεντινής Ιγνατίου (από Χαμπαρόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 43. 03/06/2016: Εκλογή Χαμπαρόβου Βλαδιμήρου (από Τσιτά). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 44. 03/06/2016: Εκλογή Μπορισογκλέμπσκ Σεργίου (από Σεμιλούκι). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 45. 08/06/2016: Κοίμηση π. Μπριάνσκ Μελχισεδέκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 46. 10/06/2016: Κοίμηση Σταυροπηγίου Αλεξάνδρου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 47. 01/07/2016: Παραίτηση Σικάγου Αλυπίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 48. 01/07/2016: Εκλογή Σικάγου Πέτρου (από Κλήβελανδ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 49. 01/07/2016: Προαγωγή Επισκόπου Σικάγου Πέτρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 50. 15/07/2016: Παραίτηση Αστραχανίου Ιωνά. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 51. 15/07/2016: Εκλογή Αστραχανίου Νίκωνος (από Σούγιας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 52. 18/07/2016: Προαγωγή Επισκόπου Αστραχανίου Νίκωνος σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 53. 20/07/2016: Μετονομασία Ι.Ε. Δνεπροτζερίνσκ και Τσαριτσάνκας σε "Καμιάνσκε και Τσαριτσάνκας". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 54. 24/07/2016: Κοίμηση Πσέμυσλ Αδάμ. [Εκκλησία της Πολωνίας].

 55. 31/07/2016: Χειροτονία Ιβανκώβου Κασσιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 56. 31/07/2016: Χειροτονία Διοκλείας Κυρίλλου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 57. 01/08/2016: Χειροτονία Σρεντνεουράλσκ Ευγενίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 58. 07/08/2016: Χειροτονία Αυστραλίας Σιλουανού. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 59. 14/08/2016: Χειροτονία Βιλιούτσινσκ Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 60. 17/08/2016: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ζαπορόγκ Λουκά σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 61. 17/08/2016: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Τσερνοβικίου Μελετίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 62. 17/08/2016: Προαγωγή Επισκόπου Νέου Μοσκώβου Ευλογίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 63. 17/08/2016: Προαγωγή Επισκόπου Τζανκόη Αλυπίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 64. 25/08/2016: Μετονομασία Ι.Ε. Πσέμυσλ και Νόβι Σάοτζ σε "Πσέμυσλ και Γκορλίτσε". [Εκκλησία της Πολωνίας].

 65. 25/08/2016: Εκλογή Πσέμυσλ Παϊσίου (από Γκορλίτσε). [Εκκλησία της Πολωνίας].

 66. 07/09/2016: Παραίτηση ’ρτης Ιγνατίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 67. 11/09/2016: Χειροτονία Σμύρνης Βαρθολομαίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 68. 15/09/2016: Κοίμηση Ιεραπύτνης Ευγενίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 69. 25/09/2016: Χειροτονία Ερυθρών Κυρίλλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 70. 28/09/2016: Παύση Στάρας Ζαγόρας Γαλακτίωνος. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 71. 07/10/2016: Εκλογή ’ρτης Καλλινίκου (από Επιδαύρου). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 72. 10/10/2016: Εκλογή Διαυλείας Αλεξίου (από Καρθαγένης-Πατριαρχείο Αλεξανδρείας). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 73. 11/10/2016: Καθαίρεση π. Σικάγου Ματθία. [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 74. 17/10/2016: Χειροτονία Ιεραπύτνης Κυρίλλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 75. 18/10/2016: Παραίτηση Βολυνίας Νήφωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 76. 18/10/2016: Εκλογή Βολυνίας Ναθαναήλ (από Κάμεν Κασίρας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 77. 21/10/2016: Ίδρυση Ι.Ε. Τσερνιαχώβου και Σλάβσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 78. 21/10/2016: Εκλογή Καλλίνινγκραδ Σεραφείμ (από Βαλτικής). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 79. 21/10/2016: Ίδρυση Ι.Ε. Βάνινο και Περεγιασλάβκας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 80. 21/10/2016: Εκλογή Σολικάμσκ Ζωσιμά (από π. Βλαδικαυκάσου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 81. 26/10/2016: Χειροτονία Λουχοβίτσι Πέτρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 82. 28/10/2016: Ίδρυση Ι.Ε. Καναδά. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 83. 28/10/2016: Προαγωγή Ι.Α. Αμερικής σε Μητρόπολη. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 84. 29/10/2016: Εκλογή Καναδά Ιωάννου (από Βίτσινας). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 85. 30/10/2016: Χειροτονία Βάνινο Σαββατίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 86. 30/10/2016: Κοίμηση Μαραμούρες Ιουστινιανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 87. Οκτώβριος 2017: Προαγωγή Επισκόπου Παμφίλου Δανιήλ σε Αρχιεπίσκοπο. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 88. 04/11/2016: Χειροτονία Ορχέη Σιλουανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 89. 06/11/2016: Χειροτονία Σακραμέντο Ειρηναίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 90. 08/11/2016: Κοίμηση π. Ιβανόβου Αμβροσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 91. 13/11/2016: Χειροτονία Χοτίνσκ Βενιαμίν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 92. 17/11/2016: Εκλογή Αρσινόης Βασιλείου (από Μποτσουάνας). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 93. 17/11/2016: Προαγωγή Ι.Ε. Μποτσουάνας σε Μητρόπολη. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 94. 17/11/2016: Εκλογή Μποτσουάνας Γενναδίου (από Νειλουπόλεως). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 95. 17/11/2016: Εκλογή Καρθαγένης Μελετίου (από Ναυκράτιδος). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 96. 17/11/2016: Ίδρυση Ι.Ε. Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 97. 20/11/2016: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Βίλνας Ιννοκεντίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 98. 20/11/2016: Προαγωγή Επισκόπου Καλλίνινγκραδ Σεραφείμ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 99. 20/11/2016: Προαγωγή Επισκόπου Μπρέστ Ιωάννου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 100. 20/11/2016: Προαγωγή Επισκόπου Μαϊκόπ Τύχωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 101. 20/11/2016: Προαγωγή Επισκόπου Σολνετσνογκόρσκ Σεργίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 102. 20/11/2016: Προαγωγή Επισκόπου Σαλεχάρντ Νικολάου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 103. 20/11/2016: Προαγωγή Επισκόπου Κοστρομά Θεράποντος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 104. 24/11/2016: Κοίμηση Εγαρίου Ιερωνύμου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 105. 27/11/2016: Χειροτονία Τσερνιαχώβου Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 106. 02/12/2016: Εκλογή Ελενουπόλεως Ιωακείμ (από π. Ζάμπιας). [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 107. 02/12/2016: Χειροτονία Σούγιας Ματθαίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 108. 06/12/2016: Κοίμηση π. Μπόδβης Ιλαρίωνος. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 109. 09/12/2016: Χειροτονία Γκοστομέλ Τύχωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 110. 11/12/2016: Χειροτονία Αρούσας Αγαθονίκου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 111. 11/12/2016: Εκλογή Στάρας Ζαγόρας Κυπριανού (από Τραϊανουπόλεως). [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 112. 13/12/2016: Χειροτονία Βορζέλ Ισαάκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 113. 16/12/2016: Εκλογή Μαραμούρες Ιουστίνου (από Σιχάτας). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 114. 18/12/2016: Χειροτονία Βαβυλώνος Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 115. 18/12/2016: Χειροτονία Μελενίκου Γερασίμου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 116. 20/12/2016: Χειροτονία Κωνσταντίας Ιακώβου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 117. 24/12/2016: Κοίμηση Μαραθώνος Μελίτωνος. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 118. 25/12/2016: Χειροτονία Ουσμάν Ευθυμίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 119. 26/12/2016: Κοίμηση Βράτζης Καλλινίκου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 120. 27/12/2016: Χειροτονία Στρατονικείας Στεφάνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 121. 27/12/2016: Κοίμηση Γιαμπρούντ Αθανασίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 122. 27/12/2016: Μετονομασία Ι.Ε. Κοστρομά και Γκάλιτς σε "Κοστρομά και Νερέχτας". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 123. 27/12/2016: Ίδρυση Ι.Ε. Γκάλιτς και Μακαριέβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 124. 27/12/2016: Μετονομασία Ι.Ε. Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ σε "Τσελιάμπινσκ και Μιάς". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 125. 27/12/2016: Ίδρυση Ι.Ε. Ζλατούστ και Σάτκας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 126. 27/12/2016: Εκλογή Τσιτά Δημητρίου (από Νερτσίνσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020.