ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΒΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΡΓΑΝ

    Βλέπε Επισκοπή Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας.