ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΟΡΟΝΕΖ ΚΑΙ ΛΙΠΕΤΣΚ

    Βλέπε Επισκοπή Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ.