ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΟΛΟΓΔΑ ΚΑΙ ΤΣΕΡΕΠΟΒΕΤΣ

    Βλέπε Επισκοπή Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ.