ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΜΟΛΕΝΣΚ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΑ

    Βλέπε Επισκοπή Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ.