ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΜΟΛΕΝΣΚ ΚΑΙ ΔΟΡΟΓΚΟΜΠΟΥΗ

    Βλέπε Επισκοπή Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ.