ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΑΡΑΤΩΒΟΥ ΚΑΙ ΒΟΛΓΟΓΚΡΑΔ

    Βλέπε Επισκοπή Σαρατώβου και Βόλσκ.