ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΙΓΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΛΑΤΒΙΑΣ

  Ιστορικό σημείωμα:

    Ονομασίες.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Φιλάρετος Φιλαρέτωφ 31 Δεκεμβρίου 1877-23 Φεβρουαρίου 1882 Από Ουμάν Κοίμηση 1824-1882
Δονάτος Μπαμπίνσκη 6 Μαρτίου 1882-28 Μαρτίου 1887 Από Κοβνό Εις Κάμενετς Ποδόλσκ 1828-1896
         
         
         
         
         

Βλέπε επίσης Αυτόνομος Εκκλησία της Λατβίας υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.