ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΕΝΖΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΣΚ

    Βλέπε Επισκοπή Πένζας και Κουζνέτσκ.