ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΕΑΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΣΚ

    Βλέπε Επισκοπή Νέας Σιβηρίας και Μπερδίνσκ.