ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΕΑΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΡΝΑΟΥΛΗΣ

    Βλέπε Επισκοπή Νέας Σιβηρίας και Μπερδίνσκ.