ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΕΑΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕΡΔΙΝΣΚ

    Διεύθυνση: ul. Zukovskogo 55-57, 630021 Novosibirsk, ROSSIJA.

    Ιστορικό σημείωμα: Μέχρι το 1834 η περιοχή του Νοβοσιμπίρσκ υπήγετο στην Επισκοπή Τομπόλσκ και από το 1834 στην Επισκοπή Τόμσκ. Τον Φεβρουάριο του 1922 ιδρύθηκε το Βικαριάτο του Νέου Νικολαέβου στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Τόμσκ. Στις 20 Φεβρουαρίου 1922 τοποθετήθηκε στη θέση του Επισκόπου Νέου Νικολαέβου ο Επίσκοπος Γιακουτίας Σωφρόνιος, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 1922 προσχώρησε στο σχίσμα της "ζώσας Εκκλησίας". Τον Σεπτέμβριο του 1924 το Βικαριάτο του Νέου Νικολαέβου προήχθη σε αυτοτελή Επισκοπή. Το 1925 η πόλη του Νέου Νικολαέβου μετωνομάστηκε σε Νοβοσιμπίρσκ. Το επόμενο έτος 1926 μετωνομάστηκε και η Επισκοπή Νέου Νικολαέβου σε "Νέας Σιβηρίας". Η Επισκοπή ήταν αχανής σε έκταση και περιέλαβε εκτός από τον Νομό Νέας Σιβηρίας, τον Νομό Αλτάι, τον Νομό Κεμερόβου (ενσωματώθηκε τη δεκαετία του 1940 μετά την κατάργηση της Επισκοπής Τόμσκ), τη Δημοκρατία της Χακασίας (έδρα το Αμπακάν), τον Νομό Τόμσκ (ενσωματώθηκε τη δεκαετία του 1940 μετά την κατάργηση της Επισκοπής Τόμσκ), τον Νομό Κρασνογιάρσκ (ενσωματώθηκε επίσης τη δεκαετία του 1940 μετά την κατάργηση της Επισκοπής Κρασνογιάρσκ), τη Δημοκρατία της Τούβας και τη Δημοκρατία Αλτάι.

    Στις 20 Ιουλίου 1990 επανιδρύθηκε η Επισκοπή Κρασνογιάρσκ, η οποία περιέλαβε (από την Επισκοπή Νέας Σιβηρίας) εκτός από τον Νομό Κρασνογιάρσκ και τον Νομό Κεμερόβου καθώς επίσης και τη Δημοκρατία της Χακασίας. Κατόπιν τούτου στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Νέας Σιβηρίας παρέμειναν οι Νομοί Νέας Σιβηρίας, Αλτάι και Τόμσκ καθώς και οι Δημοκρατίες της Τούβας και του Αλτάι. Στις 26 Φεβρουαρίου 1994 ιδρύθηκε η Επισκοπή Μπαρναούλης και Αλτάισκ αφήνοντας στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Νέας Σιβηρίας τους Νομούς Νέας Σιβηρίας και Τόμσκ καθώς και τη Δημοκρατία της Τούβας. Στις 18 Ιουλίου 1995 ιδρύθηκε η Επισκοπή Αμπακάν και Κιζίλσκ, η οποία περιέλαβε στη δικαιοδοσία της από μεν την Επισκοπή Νέας Σιβηρίας της Δημοκρατία της Τούβας από δε την Επισκοπή Κρασνογιάρσκ τη Δημοκρατία της Χακασίας. Ύστερα από αυτό παρέμειναν στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Νέας Σιβηρίας οι Νομοί Νέας Σιβηρίας και Τόμσκ. Στις 6 Οκτωβρίου 1995 ιδρύθηκε η Επισκοπή Τόμσκ και Ασινόβου. Κατόπιν τούτου τα όρια της Επισκοπής Νέας Σιβηρίας ταυτίστηκαν με τα όρια του ομώνυμου Νομού.

    Στις 28 Δεκεμβρίου 2011 ιδρύθηκαν αποσπασθείσες από την Επισκοπή Νέας Σιβηρίας οι Επισκοπές: α) Καΐνσκ και Μπαραμπίνσκ, β) Ισκιτίμσκ και Τσερεπανώβου και γ) Καρασούκ και Ορντίνσκοε. Στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Νέας Σιβηρίας παρέμεινε η πόλη του Νοβοσιμπίρσκ, η πόλη Μπέρντσκ (Berdsk) και οι Επαρχίες Νοβοσιμπίρσκ (Novosibirsk) και Κολυβάν (Kolyvansky) του Νομού Νέας Σιβηρίας (Novosibirsk).

    Ονομασίες:

Βικαριάτο:
Νέου Νικολαέβου: 1922-1924.

Επισκοπή:
Νέου Νικολαέβου: 1924-1926.
Νέας Σιβηρίας: 1926-1937.
Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης: 1937-26 Φεβρουαρίου 1994.
Νέας Σιβηρίας και Τόμσκ: 26 Φεβρουαρίου 1994-6 Οκτωβρίου 1995.
Νέας Σιβηρίας και Μπερδίνσκ: 6 Οκτωβρίου 1995-σήμερα.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

         
         
         
         
         

1) Δονάτος Σεχεγκόλεφ: 8 Σεπτεμβρίου 1958-5 Μαΐου 1961. Από Μπάλτας. Εις Κοστρομά. Επίσκοπος.

2) Λεόντιος Μποντνάρ: 5 Μαΐου 1961-14 Μαΐου 1963. Από Μπομπρούϊσκ. Εις Ορενβούργου. Επίσκοπος.

3) Κασσιανός Γιαροσλάβσκη: 14 Μαΐου 1963-20 Μαΐου 1964. Από Ούγκλιτς. Εις Κοστρομά. Αρχιεπίσκοπος.

4) Παύλος Γκολύσεφ: 23 Ιουνίου 1964-2 Φεβρουαρίου 1972. Από Αστραχανίου. Εις Βόλογδα. Αρχιεπίσκοπος.

5) Γεδεών Ντοκούκιν: 2 Φεβρουαρίου 1972-25 Ιανουαρίου 1990. Από Σμολένσκ. Εις Σταυρουπόλεως. Επίσκοπος. Από τις 9 Σεπτεμβρίου 1977 Αρχιεπίσκοπος και από τις 9 Σεπτεμβρίου 1987 Μητροπολίτης.

6) Τύχων Εμελιάνωφ: το α΄ 19 Αυγούστου 1990-17 Ιουλίου 1995. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Μπρονίτσης. Επίσκοπος.

7) Σέργιος Σόκολωφ: 10 Δεκεμβρίου 1995-20 Οκτωβρίου 2000. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση. Επίσκοπος.

8) Τύχων Εμελιάνωφ: το β΄ 28 Δεκεμβρίου 2000-σήμερα. Από Μπρονίτσης. Αρχιεπίσκοπος.

    Σύνορα της Επισκοπής Νέας Σιβηρίας και Μπερδίνσκ.

    Η Επισκοπή Νέας Σιβηρίας και Μπερδίνσκ συνορεύει Βόρεια με την Επισκοπή Τόμσκ και Ασινόβου, Νότια, με την Επισκοπή Μπαρναούλης και Αλτάισκ και με την Επισκοπή Αστανύ και Αλματύ, Ανατολικά με την Επισκοπή Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ και Δυτικά με την Επισκοπή Όμσκ και Τάρα.

    Παρατηρήσεις.

    1) Η Επισκοπή έφερε τους εξής τίτλους:
α)  Μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 1994 «Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης».
β) Από τις 26 Φεβρουαρίου 1994 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 1995 «Νέας Σιβηρίας και Τόμσκ».
γ) Από τις 7 Οκτωβρίου 1995 μέχρι σήμερα «Νέας Σιβηρίας και Μπερδίνσκ».

    2) Μέχρι τις 20 Ιουλίου 1990 η Επισκοπή Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης περιλάμβανε τις Αυτόνομες Δημοκρατίες Γκορνό Αλτάι, Τούβας και Χακασίας, τις Αυτόνομες περιοχές Εβένκη και Ταϊμίρ, τους Νομούς Κεμερόβου, Νέας Σιβηρίας και Τόμσκ και τα εδάφη Αλτάι και Κρασνογιάρσκ.

    3) Στις 20 Ιουλίου 1990 ιδρύθηκε η Επισκοπή Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέη με έδρα το Κρασνογιάρσκ και περιφέρεια το έδαφος του Κρασνογιάρσκ, την Αυτόνομη Δημοκρατία της Τούβας (η οποία αργότερα υπήχθη στην Επισκοπή Αμπακάν) και τις Αυτόνομες περιοχές Εβένκη και Ταϊμίρ.

    4) Στις 11 Ιουνίου 1992 ιδρύθηκε η Επισκοπή Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ με έδρα το Κεμέροβο και περιφέρεια τον ομώνυμο Νομό.

    5) Στις 26 Φεβρουαρίου 1994 ιδρύθηκε η Επισκοπή Μπαρναούλης και Αλτάισκ με έδρα την Μπαρναούλη και περιφέρεια την Αυτόνομη Δημοκρατία Γκορνό Αλτάι και το έδαφος Αλτάι.

    6) Στις 18 Ιουλίου 1995 ιδρύθηκε η Επισκοπή Αμπακάν και Κιζίλσκ με έδρα το Αμπακάν και περιφέρεια τις Αυτόνομες Δημοκρατίες της Τούβας (από την Επισκοπή Κρασνογιάρσκ) και Χακασίας (από την Επισκοπή Νέας Σιβηρίας).

    7) Στις 7 Οκτωβρίου 1995 ιδρύθηκε η Επισκοπή Τόμσκ και Ασινόβου με έδρα το Τόμσκ και περιφέρεια τον ομώνυμο Νομό.

    8) Σήμερα η Επισκοπή Νέας Σιβηρίας και Μπερδίνσκ περιλαμβάνει μόνο το Νομό Νέας Σιβηρίας.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.