ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΟΥΡΣΚ ΚΑΙ ΜΠΕΛΓΟΡΟΔΟΥ

    Βλέπε Επισκοπή Κούρσκ και Ρίλσκ.