ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΑΣΝΟΔΑΡ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΑΝ

    Βλέπε Επισκοπή Αικατερινοδάρ και Κουμπάν.