ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΑΣΝΟΔΑΡ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ

    Βλέπε Επισκοπή Αικατερινοδάρ και Κουμπάν.