ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΡΟΒΟΥ ΚΑΙ ΣΛΟΜΠΟΔΑ

    Βλέπε Επισκοπή Βιάτκας και Σλομποδά.