ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΚΟΡΚΙ ΚΑΙ ΑΡΖΑΜΑ

    Βλέπε Επισκοπή Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά.