ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΛΜΑΤΥ ΚΑΙ ΣΕΜΙΜΠΑΛΑΝΤΙΝΣΚ

    Βλέπε Επισκοπή Αστάνας και Αλματύ.