ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΛΕΞΙΝ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων της Επισκοπής Τούλας).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Βικτωρίνος Μπελάγεφ: 13 Μαρτίου 1975-11 Ιουνίου 1977. Από Βιέννης. Εις Τούλας.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.