ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΒΙΤΛΟΒΟΔΣΚΟΒΟΥ

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Παντελεήμων Μπάσουκ: 27 Ιουλίου 2007-11 Νοεμβρίου 2008. Από Βορείου Δονέτσκ. Εις Ουμάν.

2) Αντώνιος Μπόροβικ: 11 Νοεμβρίου 2008-σήμερα. Από Ουμάν.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020.