ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΛΕΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Ιωάννης Βέντλαντ: 16 Ιουνίου 1962-22 Φεβρουαρίου 1963. Από Βερολίνου. Εις Νέας Υόρκης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.