ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΥΝΤΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΒΡΟΥΤΣΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΟΡΜΑΝ

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Γαλακτίων Στάνγκα: 1 Σεπτεμβρίου 1996-σήμερα. Από Πρεσβύτερος.