ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΥΛΚΩΝ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων και Μητροπολιτών).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Παύλος Καρβέλης: 18 Ιουλίου 1974-10 Σεπτεμβρίου 1991. Από π. Παραμυθίας. Εις Aγιάς.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.