ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Σίλβεστρος Χαρούνς: 27 Απριλίου 1952-1963. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Μοντρεάλης (Μετροπόλια).

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.