ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Μάξιμος Γεωργιάδης: 17 Οκτωβρίου 1946-10 Δεκεμβρίου 1979. Από Αρχιμανδρίτης. Εν ενεργεία Μητροπολίτης. Κοίμηση.

2) Ιάκωβος Σωφρονιάδης: 25 Δεκεμβρίου 1987-9 Ιουλίου 2002. Από Αρχιμανδρίτης. Τιτουλάριος Μητροπολίτης. Από τις 13 Οκτωβρίου 1994 εν ενεργεία. Εις Πριγκηποννήσων.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.