ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Καλλίνικος Μαχαιριώτης: 19 Αυγούστου 1962-18 Ιουλίου 1993. Από Πρεσβύτερος. Κοίμηση.

2) Νικόλαος Ξιουρής: 10 Ιουνίου 2007-σήμερα. Από Πρεσβύτερος.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.