ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΙΝΗΣ

    Για την περίοδο πριν την ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Αλβανίας βλέπε Μητρόπολη Βελεγράδων.

    Ιστορικό σημείωμα: Στις 11 Σεπτεμβρίου 1922 συνήλθε στο Βεράτι της Αλβανίας κληρικολαϊκή συνέλευση, η οποία διακήρυξε το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Αλβανίας και συνέταξε τον κανονισμό λειτουργίας της. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απέστειλε ως Έξαρχο στην Αλβανία τον Επίσκοπο Μιλητουπόλεως Ιερόθεο, για να εξετάσει την κατάσταση. Ο Ιερόθεος έφτασε στην Κορυτσά στις 27 Νοεμβρίου 1922. Στις 19 Δεκεμβρίου 1922 απέστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιο τον Δ΄ και του πρότεινε να δεχτεί αντιπροσωπεία της κληρικολαϊκής συνέλευσης. Πράγματι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 1923. Ωστόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο συμφώνησε στην απονομή Αυτονομίας και όχι Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Αλβανίας.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Περίοδος ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ανακήρυξηΣ του Αυτοκεφάλου
Μητροπολίτες Βελεγράδων (μη αναγνωρισμένοι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Χριστοφόρος Κίσσης 18 Νοεμβρίου 1923-18 Φεβρουαρίου 1929 Από Συνάδων Σχολάζων 1882-1958
 

Μητροπολίτες Βερατίου και Αυλώνος (μη αναγνωρισμένοι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Αγαθάγγελος Τσάμτσης 11 Φεβρουαρίου 1929-3 Απριλίου 1937 Από Πρεσβύτερος Εις Αυλωνείας ;-1946
         

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επίσκοποι Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης

Αγαθάγγελος Τσάμτσης 6 Απριλίου 1937-Ιανουάριος 1942 Από Αυλωνείας Σχολάζων ;-1946
Βησσαρίων Τζοβάνη 8 Φεβρουαρίου 1942-10 Ιουλίου 1945 Από π. Τιράνων Σχολάζων 1890-1965
         
         

        Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.