Έτη 1856-1870

Διοικητική διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Έτη 1856-1870

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1856 (22-02-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1857 (18-01-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1858 (29-12-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1859 (04-12-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1860 (30-10-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1861 (01-10-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1862 (11-07-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1863 (29-05-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1864 (27-04-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1865 (22-03-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1866 (10-02-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1867 (26-01-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1868 (01-01-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1869 (07-12-2020).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1870 (14-11-2020).

Έτη 1871-1900

Έτη 1901-1930

Έτη 1931-1959

Έτη 1960-2020

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.