Αρχική σελίδα

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2022

ΕΤΟΣ 2022

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τζανκόη και Ροζντολνένσκ κύριος Αλέξιος. 02-01-2022.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χάμινας κύριος Σέργιος. 16-01-2022.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωνσταντιανής κύριος Κοσμάς. 30-01-2022.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κανάγκας κύριος Χαρίτων. 02-02-2022.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικοπόλεως κύριος Θεμιστοκλής. 06-02-2022.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκούλου και Βορείου Ουγκάντας κύριος Νεκτάριος. 13-02-2022.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπογκοροτσάνη κύριος Θεόγνωστος. 13-02-2022.
(Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νειλουπόλεως κύριος Νικόδημος. 17-02-2022.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουκόμπας κύριος Χρυσόστομος. 20-02-2022.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.