Αρχική σελίδα

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λαρίσης κύριος Μωυσής.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Ο Μωυσής Αλ Χάσι στις 18 Δεκεμβρίου 2021 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Λαρίσης.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.