Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2019

Ημερολόγιο συμβάντων

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλος. 14-03-1976.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων. 14-01-2002.

 2. Ο Βοσκρεσένσκ Διονύσιος. 27-11-2011. (Προαγωγή 20-11-2019).

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κασίρας Θεόγνωστος. 31-03-2002. (Εκλογή 26-02-2019, από Σεργιέβου Ποσάντ).

 2. Ο Βερεγίας Αμβρόσιος. 26-03-2005.

 3. Ο Ποδόλσκ Τύχων. 26-04-2009.

 4. Ο Γεγκωρέβου Ματθαίος. 03-01-2016.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

 2. Ο Κρασνογκόρσκ Ειρήναρχος. 14-04-2002.

 3. Ο Δημητρώβου Θεοφύλακτος. 20-04-2002.

 4. Ο Τροΐτσκη Παγκράτιος. 02-06-2005.

 5. Ο Σερπουχώβου Ρωμανός. 10-08-2006.

 6. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Παντελεήμων. 21-08-2010.

 7. Ο Μπαλασίχας Νικόλαος. 01-01-2012.

 8. Ο Ζβενιγκορόδου Πιτιρίμ. 01-08-2012. (Εκλογή 30-08-2019, από Ντουσανμπέ).

 9. Ο Ζαράισκ Κωνσταντίνος. 12-08-2012.

 10. Ο Μοζάισκ Λεωνίδας. 14-12-2014.

 11. Ο Σεργιέβου Ποσάντ Παράμονος. 02-12-2015. (Εκλογή 26-02-2019, από Μπρονίτσης).

 12. Ο Παυλώβου Ποσάντ Θωμάς. 06-12-2015. (Εκλογή 30-05-2019, από Συζράν).

 13. Ο Λουχοβίτσι Πέτρος. 26-10-2016.

 14. Ο Ίστρας Σεραφείμ. 04-06-2017. (Εκλογή 09-07-2019, από Πετερχώβου).

 15. Ο Μπρονίτσης Θωμάς. 02-07-2017. (Εκλογή 26-02-2019, από Ουρζούμ).

 16. Ο Ζελενογκράδ Σάββας. 03-03-2019.

 17. Ο Κλίν Στέφανος. 21-04-2019.

 18. Ο Σολνετσνογκόρσκ Αλέξιος. 16-06-2019.

 19. Ο Οντιτσώβου Πορφύριος. 08-09-2019.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

γ) Μητρόπολη Ριαζάν (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ριαζάν και Μιχαηλώβου Μάρκος. 14-01-2004.
  Έδρα Ριαζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σκόπιν και Σάτσκ Θεοδώρητος. 19-08-2017.
  Έδρα Σκόπιν.

 2. Ο Κασιμώβου και Σασώβου Βασίλειος. 18-11-2018.
  Έδρα Κασιμώβ.

δ) Μητρόπολη Τούλας (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τούλας και Εφραιμώβου Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Τούλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπελιώβου και Αλέξιν Σεραφείμ. 03-09-2011.
  Έδρα Μπελιώφ.

ε) Μητρόπολη Τβερ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τβερ και Κάσιν Σάββας. 11-07-2011.
  Έδρα Τβερ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρζέβου και Τοροπέτς Αδριανός. 21-09-2011.
  Έδρα Ρζεβ.

 2. Ο Μπεζέτσκ και Βεσυεγκόνσκ Φιλάρετος. 25-11-2012.
  Έδρα Μπεζέτσκ.

στ) Μητρόπολη Γιαροσλάβου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Βαδίμ. 04-02-1990. (Εκλογή 26-12-2019, από Ιρκούτσκ).
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρυμπίνσκ και Δανιηλώβου Βενιαμίν. 22-08-2010.
  Έδρα Ρυμπίνσκ.

 2. Ο Περεγιασλάβας Ζαλέσκι και Ούγκλιτς Θεόκτιστος. 03-06-2018.
  Έδρα Περεγιασλάβ Ζαλέσκι.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νεκρασόβσκογε Βόρις. 11-07-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

ζ) Μητρόπολη Κάτω Νοβγορόδου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Γεώργιος. 02-02-2003.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκοροντέτς και Βετλούζσκης Αυγουστίνος. 08-04-2012.
  Έδρα Γκοροντέτς.

 2. Ο Βύκσας και Παυλώβου Βαρνάβας. 22-04-2012.
  Έδρα Βύκσα.

 3. Ο Λυσκώβου και Λουκογιανώβου Σιλουανός. 17-11-2013.
  Έδρα Λύσκωβο.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπαλάχνας  Ηλίας. 01-08-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

 2. Ο Ντάλνεγε Κωνσταντινώβου Φιλάρετος. 24-03-2012. (Εκλογή 09-07-2019, από Καν).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

η) Μητρόπολη Ιβανόβου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Βιτσούγας Ιωσήφ. 08-09-1998.
  Έδρα Ιβάνοβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κίνεσμα και Παλέχ Ιλαρίων. 08-07-2012.
  Έδρα Κίνεσμα.

 2. Ο Σούγιας και Τεηκώβου Ματθαίος. 02-12-2016.
  Έδρα Σούγια.

θ) Μητρόπολη Μπριάνσκ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Αλέξανδρος. 02-09-2001.
  Έδρα Μπριάνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κλιντσή και Τρουμπτσέβσκ Βλαδίμηρος. 01-09-2015.
  Έδρα Κλιντσή.

ι) Μητρόπολη Βλαδίμης (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Αλεξανδρώβου και Γιουρέβου Πόλσκη Ιννοκέντιος. 19-08-2011.
  Έδρα Αλεξαντρώφ.

 2. Ο Μούρομ και Βιαζνικίου Νείλος. 02-05-2012.
  Έδρα Μούρομ.

ια) Μητρόπολη Καλούγας (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πέσοτσνιας και Γιουχνώβου Μαξιμιλιανός. 10-04-1993.
  Έδρα Κιρώφ (Πέσοτσνια).

Επίσκοπος

 1. Ο Κοζέλσκ και Λιουντινώβου Νικήτας. 27-05-2012.
  Έδρα Κοζέλσκ.

ιβ) Μητρόπολη Σμολένσκ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Ισίδωρος. 17-03-2013.
  Έδρα Σμολένσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βιασμά και Γκαγκάριν Σέργιος. 21-05-2015.
  Έδρα Βιασμά.

 2. Ο Ροσλάβλ και Ντεσνογκόρσκ Μελέτιος. 11-06-2017.
  Έδρα Ροσλάβλ.

ιγ) Μητρόπολη Καλλίνινγκραδ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Καλλίνινγκραδ και Βαλτικής Σεραφείμ. 19-05-2001.
  Έδρα Καλλίνινγκραδ.

Επίσκοπος

 1. Ο Τσερνιαχώβου και Σλάβσκ Νικόλαος. 27-11-2016.
  Έδρα Τσερνιαχώβσκ.

ιδ) Μητρόπολη Κοστρομά (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κοστρομά και Νερέχτας Θεράπων. 28-04-2013.
  Έδρα Κοστρομά.

Επίσκοπος

 1. Ο Γκάλιτς και Μακαριέβου Αλέξιος. 15-02-2017.
  Έδρα Γκάλιτς.

ιε) Αρχιερείς στη Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικτιβκάρ και Κόμι-Ζυριανών Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

 2. Ο Βορκουτίας και Ουσίνσκ Μάρκος. 08-01-2018. (Προαγωγή 18-07-2019).
  Έδρα Βορκουτά.

ιστ) Μητρόπολη Αρχαγγέλου (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Κορνήλιος. 11-09-2011. (Εκλογή 30-08-2019, από Βολγοντόνσκ. Προαγωγή 01-09-2019).
  Έδρα Αρχάγγελος.

Επίσκοποι

 1. Ο Νάρυαν Μαρ και Μεζέν Ιάκωβος. 25-02-2012.
  Έδρα Νάρυαν Μαρ.

 2. Ο Κοτλάς και Βέλσκ Βασίλειος. 18-11-2012.
  Έδρα Κοτλάς.

 3. Ο Πλεσέτσκ και Καργκοπόλ Αλέξανδρος. 30-04-2017.
  Έδρα Πλεσέτσκ.

ιζ) Μητρόπολη Βιάτκας (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Γιαράνσκ και Λούζας Παΐσιος. 06-12-2012.
  Έδρα Γιαράνσκ.

 2. Ο Ουρζούμ και Ομουτνίνσκ Ιωάννης. 24-04-2016. (Εκλογή 04-04-2019, από Ντομοντεντώβου).
  Έδρα Ουρζούμ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Ουρζούμ διετέλεσε ο Βιάτκας Μάρκος.

ιη) Μητρόπολη Καρελίας (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Κωνσταντίνος. 16-06-1991.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κοστόμουξας και Κεμ Ιγνάτιος. 11-07-2013.
  Έδρα Κοστόμουξα.

ιθ) Μητρόπολη Μουρμάνσκ (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Μητροφάνης. 24-11-2013. (Εκλογή 26-02-2019, από Βορείου Θαλάσσης. Προαγωγή 17-03-2019).
  Έδρα Μουρμάνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Θαλάσσης και Ούμπας Ταράσιος. 02-05-2017. (Εκλογή 04-04-2019, από Βελίκι Ουστιούνγκ).
  Έδρα Σεβερομόρσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Βορείου Θαλάσσης διετέλεσε ο Μουρμάνσκ Μητροφάνης.

κ) Μητρόπολη Βόλογδα (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βόλογδα και Κυριλλώβου Ιγνάτιος. 21-08-2011.
  Έδρα Βόλογδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσερέποβετς και Λευκής Λίμνης Φλαβιανός. 23-11-2014.
  Έδρα Τσερέποβετς.

 2. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ και Τότμας Αλέξιος. 09-04-2017. (Εκλογή 04-04-2019, από Μτσένσκ).
  Έδρα Βελίκι Ουστιούνγκ.

κα) Μητρόπολη Νοβγορόδου (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Επίσκοπος

 1. Ο Μποροβίτσι και Πεστώβου Εφραίμ. 05-02-2012.
  Έδρα Μποροβίτσι.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Γιουρέβου Αρσένιος. 03-05-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

κβ) Μητρόπολη Αγίας Πετρουπόλεως (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιμπόργου και Πριοζέρσκ Ιγνάτιος. 07-07-2005.
  Έδρα Βίμποργκ.

 2. Ο Τιχβίν και Λοντεΰνογε Πόλε Μοστισλάβος. 22-05-2012.
  Έδρα Τιχβίν.

 3. Ο Γκάτσινας και Λούγκας Μητροφάνης. 23-03-2013.
  Έδρα Γκάτσινα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσάρσκογε Σέλο Μάρκελλος. 27-09-2006. (+ 14-03-2019).
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Κρονστάνδης Ναζάριος. 28-05-2009.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

 3. Ο Πετερχώβου Σιλουανός. 18-07-2019.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

κγ) Μητρόπολη Πσκώβου (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Τύχων. 24-10-2015.
  Έδρα Πσκώβ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βελίκε Λούκι και Νεβέλης Σέργιος. 13-06-2013.
  Έδρα Βελίκε Λούκι.

κδ) Μητρόπολη Ορέλ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορέλ και Μπολχώβου Τύχων. 23-01-2011. (Εκλογή 04-04-2019, από Νοτίου Σαχαλίνης. Προαγωγή 21-04-2019).
  Έδρα Ορέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Λίβνι και Μαλοαρχαγγέλου Νεκτάριος. 09-09-2014.
  Έδρα Λίβνι.

κε) Μητρόπολη Μορδοβίας (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Ζηνόβιος. 03-04-2011.
  Έδρα Σαράνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνοσλομπόδσκ και Τεμνικώβου Κλήμης. 02-12-2009.
  Έδρα Κρασνοσλομπόδσκ.

 2. Ο Αρδατώβου και Ατυασέβου Βενιαμίν. 14-10-2011.
  Έδρα Αρντατώβ.

κστ) Μητρόπολη Μπελγορόδου (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκούπκιν και Γκραηβορόν Σωφρόνιος. 22-07-2012.
  Έδρα Γκούπκιν.

 2. Ο Βαλουήκη και Αλεξέγεφκας Σάββας. 22-11-2015.
  Έδρα Βαλουήκη.

κζ) Μητρόπολη Κούρσκ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Γερμανός. 28-03-1993.
  Έδρα Κούρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζελεζνογκόρσκ και Λγκώβου Βενιαμίν. 01-09-2012.
  Έδρα Ζελεζνογκόρσκ.

 2. Ο Σιγκρύ και Μαντουρώβου Παΐσιος. 19-08-2014.
  Έδρα Σιγκρύ.

κη) Μητρόπολη Πένζας (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πένζας και Νίζνι Λομώβου Σεραφείμ. 12-09-2012.
  Έδρα Πένζα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σερδώβου και Σπάσκ Μητροφάνης. 19-08-2013.
  Έδρα Σερντώμπσκ.

 2. Ο Κουζνέτσκ και Νικόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πένζας Σεραφείμ.
  Έδρα Κουζνέτσκ.

κθ) Μητρόπολη Ταμπώβου (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταμπώβου και Ρασκαζώβου Θεοδόσιος. 21-04-2002.
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουβαρώβου και Κιρσανώβου Ιγνάτιος. 25-01-2013.
  Έδρα Ουβάρωβο.

 2. Ο Μιτσούρινσκ και Μορσάνσκ Ερμογένης. 27-09-2013.
  Έδρα Μιτσούρινσκ.

λ) Μητρόπολη Λίπετσκ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Λίπετσκ και Ζαντόνσκ Αρσένιος. 05-10-1989. (Εκλογή 09-07-2019, από Ίστρας).
  Έδρα Λίπετσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γέλετς και Λεμπεντιάν Μάξιμος. 20-01-2002.
  Έδρα Γέλετς.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουσμάν Ευθύμιος. 25-12-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λίπετσκ.

λα) Μητρόπολη Βορονέζ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Λίσκι Σέργιος. 30-01-1983.
  Έδρα Βορονέζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ροσσός και Οστρογκόζσκ Ανδρέας. 18-09-2011.
  Έδρα Ροσσός.

 2. Ο Μπορισογκλέμπσκ και Μπουτουρλίνοφκας Σέργιος. 19-12-2015.
  Έδρα Μπορισογκλέμπσκ.

λβ) Μητρόπολη Σαρατώβου (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος. 19-08-2003.
  Έδρα Σαράτωβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαλασώβου και Ρτισέβου Ταράσιος. 17-12-2011.
  Έδρα Μπαλασώβ.

 2. Ο Ποκρώβου και Νικολαέβου Παχώμιος. 19-12-2011.
  Έδρα Ποκρώβσκ (Ένγκελς).

λγ) Μητρόπολη Βολγογκράδ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Θεόδωρος. 27-12-2015. (Προαγωγή 03-01-2019).
  Έδρα Βολγογκράδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουριουπίνσκ και Νοβοανίνσκη Ελισαίος. 31-03-2012.
  Έδρα Ουριουπίνσκ.

 2. Ο Καλατσέβου και Παλασόβκας Ιωάννης. 06-11-2013.
  Έδρα Καλάτς να Ντόνου.

λδ) Μητρόπολη Σαμάρας (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαμάρας και Νέου Κουϊμπισέβου Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.
  Σημείωση: Στις 09-07-2019 η Ι.Ε. Σαμάρας και Τολιάτι μετωνομάστηκε σε "Σαμάρας και Νέου Κουϊμπισέβου".

Επίσκοποι

 1. Ο Οτράντνη και Ποχβιστνέβου Νικηφόρος. 01-04-2012.
  Έδρα Οτράντνη.

 2. Ο Κινέλ και Μπεζεντσούκ Σωφρόνιος. 17-06-2012.
  Έδρα Κινέλ.

 3. Ο Τολιάτι και Τζιγκουλιόβσκ Νέστωρ. 18-05-2014. (Εκλογή 09-07-2019, από Κουζνέτσκ).
  Έδρα Τολιάτι.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Τολιάτι και Τζιγκουλιόβσκ ιδρύθηκε στις 09-07-2019 με απόσπαση από τις Επισκοπές Σαμάρας και Συζράν.

 4. Ο Συζράν και Σιγκόνι Λεόντιος. 12-09-2019.
  Έδρα Συζράν.
  Σημείωση: Στις 09-07-2019 η Ι.Ε. Συζράν και Τζιγκουλιόβσκ μετωνομάστηκε σε "Συζράν και Σιγκόνι".
  Τοποτηρητής της Ι.Ε. Συζράν και Σιγκόνι διετέλεσε ο Σαμάρας Σέργιος.

λε) Μητρόπολη Ταταρστάν (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Καζάν και Ταταρστάν Θεοφάνης. 26-11-2000.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Αλμετγιέβσκ και Μπουγκούλμας Μεθόδιος. 11-07-2012.
  Έδρα Αλμετγιέβσκ.

 2. Ο Τσιστοπόλεως και Νιζνεκάμσκ Ιγνάτιος. 07-07-2019.
  Έδρα Τσιστοπόλ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Τσιστοπόλεως διετέλεσε ο Καζάν Θεοφάνης.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γελάμπουγκας Ιννοκέντιος. 11-10-2012. (Εκλογή 30-08-2019, από Μαγκνιτογκόρσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

λστ) Μητρόπολη Σιμπίρσκ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σιμπίρσκ και Νοβοσπάσκογε Ιωσήφ. 31-01-1999. (Εκλογή 30-08-2019, από Κουργάν).
  Έδρα Σιμπίρσκ (Ουλιανώβσκ).

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρίς και Ίνζας Φιλάρετος. 28-10-2012.
  Έδρα Μπαρίς.

 2. Ο Μελεκεσίου και Τσερντάκλη Διόδωρος. 19-05-2013.
  Έδρα Ντιμίτρωφγκραντ (Μελεκές).

λζ) Μητρόπολη Τσουβασίας (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κανάς και Γιαντικώβου Στέφανος. 25-12-2011.
  Έδρα Κανάς.

 2. Ο Αλατίρσκ και Πορέτσκογε Θεόδωρος. 02-12-2012.
  Έδρα Αλατίρ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μαρίινσκη Ποσάντ Ιγνάτιος. 20-11-2017.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσεμποξάρυ.

λη) Μητρόπολη Αστραχανίου (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστραχανίου και Καμιζιάκ Νίκων. 01-07-2012.
  Έδρα ’στραχαν,

Επίσκοπος

 1. Ο Αχτούμπινσκ και Ενοταέβου Αντώνιος. 07-05-2013.
  Έδρα Αχτούμπινσκ.

λθ) Μητρόπολη Μαρίισκ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993.
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Βόλζσκ και Σέρνουρ Θεοφάνης. 18-11-2017.
  Έδρα Βόλζσκ.

μ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ιουστινιανός. 01-09-1995.
  Έδρα Ελίστα.

 2. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Τύχων. 03-04-2005.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 3. Ο Μαχατσκάλας και Γκρόζνυ Βαρλαάμ. 27-01-2013.
  Έδρα Μαχατσκάλα.

 4. Ο Βλαδικαυκάσου και Αλανίας Λεωνίδας. 17-06-2013.
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

μα) Μητρόπολη Ντον (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαχτίνσκ και Μιλερόβου Σίμων. 11-07-2014.
  Έδρα Καμένσκ Σαχτίνσκη.

 2. Ο Βολγοντόνσκ και Σάλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ροστόβου Μερκούριος.
  Έδρα Βολγοντόνσκ.

μβ) Μητρόπολη Σταυρουπόλεως (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Νεβίνομισκ Κύριλλος. 29-11-2009.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πιατιγκόρσκ και Τσερκέσκ Θεοφύλακτος. 24-09-2006.
  Έδρα Πιατιγκόρσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γεωργιέβου και Πρασκόβεγιας Γεδεών. 13-12-2012.
  Έδρα Γεωργίεφσκ.

μγ) Μητρόπολη Κουμπάν (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σότσι και Τουαψέ Γερμανός. 01-05-2011.
  Έδρα Σότσι.

 2. Ο Νέας Ρωσικής και Γκελεντζίκ Θεόγνωστος. 14-04-2013.
  Έδρα Νοβορωσίσκ.

 3. Ο Τιχορέτσκ και Κορενόβσκ Στέφανος. 25-02-2014.
  Έδρα Τιχορέτσκ.

 4. Ο Αρμαβίρ και Λάμπινσκ Ιγνάτιος. 13-04-2014.
  Έδρα Αρμαβίρ.

 5. Ο Γέισκ και Τιμασιόβσκ Παύλος. 08-01-2016.
  Έδρα Γέισκ.

μδ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σαλεχάρντ και Νέου Ουρενγκόη Νικόλαος. 17-04-2011.
  Έδρα Σαλεχάρντ.

με) Μητρόπολη Αικατερινβούργου (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Κύριλλος. 15-03-1998.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

Επίσκοποι

 1. Ο Καμένσκ και Καμισλώβου Μεθόδιος. 25-01-2014.
  Έδρα Καμένσκ Ουράλσκη.

 2. Ο Νίζνι Ταγκίλ και Νεβιάνσκ Ευγένιος. 01-08-2016.
  Έδρα Νίζνι Ταγκίλ.

 3. Ο Σερόβου και Κρασνοτουρίνσκ Αλέξιος. 01-04-2018.
  Έδρα Σερώβ.

 4. Ο Αλαπαέβου και Ιρμπίτσκης Λεωνίδας. 06-01-2019.
  Έδρα Αλαπάγιεβσκ.

μστ) Μητρόπολη Ορενβούργου (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορενβούργου και Σαρακτάς Βενιαμίν. 14-08-2003.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορσκ και Γκάη Ειρηναίος. 22-11-2011.
  Έδρα Ορσκ.

 2. Ο Μπουζουλούκου και Σοροτσίνσκ Αλέξιος. 25-03-2012.
  Έδρα Μπουζουλούκ.

μζ) Μητρόπολη Μπασκιρίας (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαλαβάτ και Κουμερτάου Νικόλαος. 27-09-2011.
  Έδρα Σαλαβάτ.

 2. Ο Μπίρσκ και Μπελορέτσκ Σπυρίδων. 02-12-2018.
  Έδρα Μπίρσκ.

 3. Ο Νεφτεκάμσκ και Οκτιάμπρσκι (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ουφάς Νίκων.
  Έδρα Νεφτεκάμσκ.

μη) Μητρόπολη Τσελιάμπινσκ (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Μιάς Γρηγόριος. 16-03-2014. (Προαγωγή 03-01-2019).
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζλατούστ και Σάτκας Βικέντιος. 03-01-2017.
  Έδρα Ζλατούστ.

 2. Ο Μαγκνιτογκόρσκ και Βερχνεουράλσκ Ζωσιμάς. 08-01-2019. (Εκλογή 26-12-2019, από Αζώβου).
  Έδρα Μαγκνιτογκόρσκ
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Μαγκνιτογκόρσκ διετέλεσε ο Τσελιάμπινσκ Γρηγόριος.

 3. Ο Τριάδος και Νοτίων Ουραλίων (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσελιάμπινσκ Γρηγόριος.
  Έδρα Τροΐτσκ.
  Σημείωση: Στις 04-04-2019 εξελέγη Επίσκοπος Τριάδος ο Τσιστοπόλεως Παρμενάς, ο οποίος στις 26-12-2019 τοποθετήθηκε Επίσκοπος Κοπέισκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κοπέισκ Παρμενάς. 18-05-2015. (Εκλογή 26-12-2019, από Τριάδος).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσελιάμπινσκ.

μθ) Μητρόπολη Ουδμουρτίας (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Βικτωρίνος. 23-02-2014.
  Έδρα Ιζέφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκλαζώβου και Ίγκρας Βίκτωρ. 31-08-2014.
  Έδρα Γκλαζώφ.

 2. Ο Σαραπούλ και Μόζγκας Αντώνιος. 28-12-2015.
  Έδρα Σαραπούλ.

ν) Μητρόπολη Πέρμης (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πέρμης και Κουνγκούρ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Πέρμη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σολικάμσκ και Τσουσόβοη Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Σολικάμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κουντιμκάρ και Βερεστσαγκίνου Νίκων. 21-07-1993.
  Έδρα Κουντιμκάρ.

να) Μητρόπολη Χάντι Μανσίησκ (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Χάντι Μανσίησκ και Σουργκούτ Παύλος. 12-06-2011.
  Έδρα Χάντι Μανσίησκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γιούγκρας και Νυαγκάν Φώτιος. 15-02-2015.
  Έδρα Γιουγκόρσκ.

νβ) Μητρόπολη Κουργάν (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κουργάν και Μπελοζέρσκογε Δανιήλ. 11-11-2001. (Εκλογή 30-08-2019, από Αρχαγγέλου).
  Έδρα Κουργάν.

Επίσκοπος

 1. Ο Σαδρίνσκ και Δαλματώβου Βλαδίμηρος. 11-07-2015.
  Έδρα Σαδρίνσκ.

νγ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Γκόρνο Αλτάισκ και Τσεμάλ Καλλίστρατος. 10-11-2013.
  Έδρα Γκόρνο Αλτάισκ.

νδ) Μητρόπολη Νέας Σιβηρίας (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Νικόδημος. 23-03-2008.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ισκιτίμσκ και Τσερεπανώβου Λουκάς. 10-03-2012.
  Έδρα Ισκιτίμ.

 2. Ο Καρασούκ και Ορντίνσκοε Φίλιππος. 11-03-2012.
  Έδρα Καρασούκ.

 3. Ο Καΐνσκ και Μπαραμπίνσκ Θεοδόσιος. 17-03-2012.
  Έδρα Καΐνσκ (Κουϊμπισέβ).

νε) Μητρόπολη Όμσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Ταυριτσέσκη Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Όμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ισιλκούλ και Ρωσικής Πολιάνας Θεοδόσιος. 04-12-2011.
  Έδρα Ισιλκούλ.

 2. Ο Καλατσίνσκ και Μουρομτσέβου Πέτρος. 12-07-2012.
  Έδρα Καλατσίνσκ.

 3. Ο Τάρα και Τιουκαλίνσκ Σαββάτιος. 21-07-2012.
  Έδρα Τάρα.

νστ) Μητρόπολη Κουζμπάς (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κεμερόβου και Προκοπιέβου Αρίσταρχος. 20-08-2006.
  Έδρα Κεμέροβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαρίινσκ και Γιουργκάς Ιννοκέντιος. 21-08-2012.
  Έδρα Μαρίινσκ.

 2. Ο Νέου Κουζνέτσκ και Τασταγκόλ Βλαδίμηρος. 01-09-2014.
  Έδρα Νοβοκουζνέτσκ.

νζ) Μητρόπολη Τόμσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993.
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κολπασέβου και Στρεζέβοη Σιλουανός. 31-03-2013.
  Έδρα Κολπάσεβο.

νη) Μητρόπολη Τομπόλσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Ισίμ και Αρωμασέβου Τύχων. 03-11-2013.
  Έδρα Ισίμ.

νθ) Μητρόπολη Αλτάισκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Σέργιος. 18-03-2012.
  Έδρα Μπαρναούλη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρουμπτσώβου και Αλέυσκ Ρωμανός. 29-09-2013.
  Έδρα Ρουμπτσώβσκ.

 2. Ο Σλαβγορόδου και Κάμεν Παγκράτιος. 09-07-2015.
  Έδρα Σλάβγκοροντ.

 3. Ο Μπίησκ και Μπελοκούριχας Σεραφείμ. 04-12-2015. (Εκλογή 26-02-2019, από Ταρούσης).
  Έδρα Μπίησκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Μπίησκ διετέλεσε ο Μπαρναούλης Σέργιος.

  Τιτουλάριος Επίσκοπος

 4. Ο Ζαρίνσκ Σεραπίων. 28-06-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μπαρναούλης.

ξ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αμπακάν και Χακασίας Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

 2. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Ρωμανός. 19-06-2011.
  Έδρα Γιακούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κιζίλσκ και Τούβας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Κορέας Θεοφάνης.
  Έδρα Κιζίλ.

ξα) Μητρόπολη Ιρκούτσκ (Ανατολική Σιβηρία).

Επίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Μαξιμιλιανός. 18-12-2011. (Εκλογή 26-12-2019, από Μπράτσκ).
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Σαγιάνσκ και Νιζνεουντίνσκ Αλέξιος. 02-12-2013.
  Έδρα Σαγιάνσκ.

 3. Ο Μπράτσκ και Ούστ Ιλίμσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Μαξιμιλιανός.
  Έδρα Μπράτσκ.

ξβ) Μητρόπολη Κρασνογιάρσκ (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ατσίνσκ Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μινουσίνσκ και Κουραγκίνου Νικάνωρ. 22-06-2014.
  Έδρα Μινουσίνσκ.

 2. Ο Νορίλσκ και Τουρουκάνσκ Αγαθάγγελος. 06-07-2014.
  Έδρα Νορίλσκ.

 3. Ο Ιενεσέης και Λεσοσιμπίρσκ Ιγνάτιος. 01-09-2019.
  Έδρα Ιενεσέη.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Ιενεσέης διετέλεσε ο Κρασνογιάρσκ Παντελεήμων.

 4. Ο Καν και Μπογκουτσάνη (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Κρασνογιάρσκ Παντελεήμων.
  Έδρα Καν.

ξγ) Μητρόπολη Ζαβαϊκάλης (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσιτά και Πετρώβου Ζαβαϊκάλης Δημήτριος. 22-02-2015.
  Έδρα Τσιτά.

Επίσκοπος

 1. Ο Νερτσίνσκ και Κρασνοκαμένσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσιτά Δημήτριος.
  Έδρα Νερτσίνσκ.

ξδ) Μητρόπολη Μπουριατίας (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ουλάν Ουντέ και Μπουριατίας Σαββάτιος. 30-01-2005.
  Έδρα Ουλάν Ουντέ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Βαϊκάλης και Σοσνόβου-Λίμνης Νικόλαος. 12-07-2015.
  Έδρα Σεβέρο Μπαϊκάλσκ.

ξε) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Ιωάννης. 12-10-2011.
  Έδρα Μαγαδάν.

 2. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Λουκιανός. 16-10-2011.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 3. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Εφραίμ. 28-01-2012.
  Έδρα Μπιρομπιτζάν.

 4. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Θεόδωρος. 14-08-2016. (Προαγωγή 03-01-2019).
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

 5. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων ’ξιος. 18-06-2017. (Εκλογή 04-04-2019, από Νερτσίνσκ. Προαγωγή 21-04-2019).
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

 6. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας Υπάτιος. 21-08-2018. (Προαγωγή 17-03-2019).
  Έδρα Αναδίρ.

ξστ) Μητρόπολη Παραθαλασσίας (’πω Ανατολή).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας  Βλαδίμηρος. 02-12-2011.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Νάχοντκας και Πρεομπραζένιγε Νικόλαος. 01-09-2011.
  Έδρα Νάχοντκα.

 2. Ο Αρσένιεφ και Νταλνεγκόρσκ Γουρίας. 06-11-2011.
  Έδρα Αρσένιεφ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουσσουρίησκ Ιννοκέντιος. 07-12-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Βλαδιβοστόκ.

ξζ) Μητρόπολη Αμούρ (’πω Ανατολή).

Μητροπολίτης

 1. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Αρτέμιος. 10-04-2011. (Προαγωγή 03-01-2019).
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βάνινο και Περεγιασλάβκας Αρίσταρχος. 25-01-2012.
  Έδρα Βάνινο.

 2. Ο Αμούρ και Τσεγκντομίν Νικόλαος. 29-01-2012.
  Έδρα Κομσομόλσκ του Αμούρ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Νικολαέβου Βασίλειος. 24-07-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαμπαρόβου.

ξη) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1.  Ο Μίνσκ και Ζασλάβ Παύλος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 22-03-1992.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 4. Ο Νοβογρουδόκ και Σλόνιμ Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 5. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος. 04-02-2001.
  Έδρα Μογιλέφ.

 6. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης. 31-03-2002.
  Έδρα Μπρέστ.

 7. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Στέφανος. 30-01-2005.
  Έδρα Γομέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπομπρούϊσκ και Μπουκώβου Σεραφείμ. 22-04-2007.
  Έδρα Μπομπρούϊσκ.

 2. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Λεωνίδας. 12-02-2008.
  Έδρα Μοζύρ.

 3. Ο Μπορισώβου και Μαρίινας Γκόρκας Βενιαμίν. 21-03-2010.
  Έδρα Μπορισώφ.

 4. Ο Μολοντέτσνο και Στόλμπτσυ Παύλος. 02-12-2014.
  Έδρα Μολοντέτσνο.

 5. Ο Σλούτσκ και Σολιγκόρσκ Αντώνιος. 03-01-2015.
  Έδρα Σλούτσκ.

 6. Ο Λίδας και Σμόργκον Πορφύριος. 05-04-2015.
  Έδρα Λίδα.

 7. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Ιγνάτιος. 28-10-2018. (Εκλογή 30-08-2019, από Μποροβλιάνης).
  Έδρα Πόλοτσκ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τζιατλώβου Πέτρος. 24-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Νοβογρουδόκ.

 2. Ο Σβετλογκόρσκ Αμβρόσιος. 06-10-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γομέλ.

ξθ) Μητρόπολη Κεντρώας Ασίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Τασκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπισκέκ και Κιργιστάν Δανιήλ. 23-12-2012.
  Έδρα Μπισκέκ.

 2. Ο Ντουσανμπέ και Τατζικιστάν (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Γέισκ Παύλος.
  Έδρα Ντουσανμπέ.

ο) Μητρόπολη Καζαχστάν.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Αστάνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Ακτιουμπίνσκ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Τσιμκένδης και Τάραζ Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Κοσταναή και Ρούντνη Ανατόλιος. 15-02-1998.
  Έδρα Κοσταναή.

 2. Ο Παυλουπόλεως και Εκιμπαστούζ Βαρνάβας. 14-11-2010.
  Έδρα Παυλοντάρ.

 3. Ο Καραγκαντά και Σαχτίνσκ Σεβαστιανός. 20-02-2011.
  Έδρα Καραγκαντά.

 4. Ο Ούστ Καμενογκόρσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Αμφιλόχιος. 26-02-2012.
  Έδρα Ουστ Καμενογκόρσκ (Όσκεμεν).

 5. Ο Κόκσεταου και Ακμόλας Σεραπίων. 23-10-2013.
  Έδρα Κόκσεταου.

 6. Ο Πετροπαυλώβου και Μπουλαέβου Βλαδίμηρος. 08-06-2014.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ Καζαχστάν.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ταλντυκοργκάν Νεκτάριος. 20-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Αστανάς.

 2. Ο Κάσκελεν Γεννάδιος. 10-10-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Αστανάς.

οα) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Σάββας. 12-09-1995.
  Έδρα Τιρασπόλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.

 2. Ο Ουνγκένης και Νισπορένης Πέτρος. 13-11-2005.
  Έδρα Ουνγκένη.

 3. Ο Μπελτσύ και Φαλέστης Μάρκελλος. 11-03-2007.
  Έδρα Μπελτσύ.

 4. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Νικόδημος. 26-12-2010.
  Έδρα Εντινέτς.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σορόκη Ιωάννης. 08-03-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 2. Ο Ορχέη Σιλουανός. 04-11-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

οβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος. 09-12-1990.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Θεοδοσίας και Κέρτς Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Θεοδοσία.

 2. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 3. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Μάρκος. 28-07-1988.
  Έδρα Χούστ.

 6. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Έδρα Τουλτσίν.

 7. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 8. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 9. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

 10. Ο Χμιελνικίου και Παλαιού Κωνσταντινώβου Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 11. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 12. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 13. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 14. Ο Νικολαγέβου και Οτσακώβου Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 15. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 16. Ο Πολεσίας και Σαράνσκι Ανατόλιος. 28-10-1993.
  Έδρα Σαρνύ.

 17. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996.
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 18. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωάννης. 13-12-1996.
  Έδρα Χερσώνα.

 19. Ο Τσερνιγόβου και Νοβγορόδου Σέβερσκη Αμβρόσιος. 28-06-1998.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 20. Ο Μογκιλώβου Ποδόλσκ και Σαργορόδου Αγαπητός. 22-11-1998.
  Έδρα Μογκιλώβ Ποδόλσκ.

 21. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Ονούφριος. 22-04-2000.
  Έδρα Χάρκοβο.

 22. Ο Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Μητροφάνης. 30-07-2000.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 23. Ο Πολτάβας και Μίργοροδ Φίλιππος. 30-12-2001.
  Έδρα Πολτάβα.

 24. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Λουκάς. 13-11-2005.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 25. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Μελέτιος. 30-07-2006.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 26. Ο Μπάλτας και Ανανιέβου Αλέξιος. 19-08-2006.
  Έδρα Μπάλτα.

 27. Ο Μπορισπόλεως και Μπρόβαρι Αντώνιος. 26-11-2006.
  Έδρα Μπορισπόλ.

 28. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Μητροφάνης. 28-01-2007.
  Έδρα Γκορλόφκα.

 29. Ο Ιζγιομσκόβου και Κουπιάνσκ Ελισαίος. 31-03-2007.
  Έδρα Ιζιούμ.

 30. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Νικόδημος. 04-06-2007.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 31. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλ Βλαδίμηρος. 11-06-2007.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 32. Ο Ουμάν και Ζβενιγκορόδου Παντελεήμων. 19-10-2007.
  Έδρα Ουμάν.

 33. Ο Σουμύ και Αχτύρκας  Ευλόγιος. 25-11-2007.
  Έδρα Σουμύ.

 34. Ο Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Ιωάσαφ. 16-12-2007.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 35. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Θεόδωρος. 23-12-2007.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 36. Ο Ροβένκι και Σβερδλόβου Παντελεήμων. 24-09-2008. (Προαγωγή 25-06-2019).
  Έδρα Ροβένκι.

 37. Ο Τζανκόη και Ροζντολνένσκ Αλύπιος. 14-02-2010. (Προαγωγή 17-08-2019).
  Έδρα Τζανκόη.

 38. Ο Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Νικόδημος. 25-12-2010. (Προαγωγή 17-08-2019).
  Έδρα Σεβέροντονετσκ.

 39. Ο Λβώβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 02-01-2011. (Προαγωγή 17-08-2019).
  Έδρα Λβώβ.

 40. Ο Νιέζιν και Πριλούκη Κλήμης. 23-07-2012. (Προαγωγή 17-08-2019).
  Έδρα Νιέζιν.

 41. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Βαρσανούφιος. 28-08-2012. (Προαγωγή 17-08-2019).
  Έδρα Βίννιτσα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Σεραφείμ. 01-08-1994. (Προαγωγή 25-06-2019).
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 2. Ο Ρομνή και Μπουρίν Ιωσήφ. 18-11-2008.
  Έδρα Ρομνή.

 3. Ο Καμιάνσκε και Τσαριτσάνκας Βλαδίμηρος. 22-11-2008.
  Έδρα Καμιάνσκε.

 4. Ο Νέας Κάχοβκας και Γκενιτσέσκ Φιλάρετος. 12-02-2011.
  Έδρα Νέα Κάχοβκα.

 5. Ο Κρεμεντσούγκ και Λουμπένσκη Νικόλαος. 19-06-2011.
  Έδρα Κρεμεντσούγκ.

 6. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Ρωμανός. 22-07-2012.
  Έδρα Κονοτόπ.

 7. Ο Μπερδιάνσκ και Παραθαλασσίας Εφραίμ. 05-08-2012.
  Έδρα Μπερδιάνσκ.

 8. Ο Βοζνεσένσκ και Περβομάισκε Αλέξιος. 04-09-2012. (Προαγωγή 17-08-2019).
  Έδρα Βοζνεσένσκ.

 9. Ο Αλεξανδρείας και Σβιτλοβοδσκόβου Μπογκολέπ. 23-12-2012. (Προαγωγή 17-08-2019).
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

 10. Ο Βολυνίας και Λούτσκ Ναθαναήλ. 05-08-2015. (Προαγωγή 17-08-2019).
  Έδρα Λούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεπετόφκας και Σλαβούτας Ευσέβιος. 28-09-2014.
  Έδρα Σεπετόφκα.

Τιτουλάριοι Μητροπολίτες

 1. Ο Βισγορόδου και Τσερνομπίλ Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Σβιατογκόρσκ Αρσένιος. 05-12-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κράσνι Λιμάν Αλύπιος. 06-10-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Γκορλόφκας.

 2. Ο Σούμσκ Ιώβ. 22-06-1997. (Προαγωγή 25-06-2019).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τερνοπόλεως.

 3. Ο Μπούτσας Παντελεήμων. 24-12-2000.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 4. Ο Μακέγεφκας Βαρνάβας. 11-02-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 5. Ο Γιαγκότιν Σεραφείμ. 16-11-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Γκοροντνίτσης Αλέξανδρος. 16-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 7. Ο Νέου Μοσκώβου Ευλόγιος. 13-12-2009.
  Βικάριος της Επισκοπής Δνεπροπετρώβου.

 8. Ο Μπογιάρκας Θεοδόσιος. 06-01-2011.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 9. Ο Ομπουχώβου Ιωνάς. 10-09-2011.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 10. Ο Πουτίβλ Αντώνιος. 13-05-2012. (Προαγωγή 17-08-2019).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 11. Ο Μπαντσένσκη Λογγίνος. 22-05-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 12. Ο Οβιδιοπόλεως Αρκάδιος. 04-08-2012. (Προαγωγή 25-06-2019).
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 13. Ο Φαστώβου Δαμιανός. 30-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 14. Ο Γιούζνε Διόδωρος. 29-09-2013. (Προαγωγή 25-06-2019).
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 15. Ο Αρτσίζ Βίκτωρ. 29-09-2014. (Προαγωγή 29-09-2019).
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βασιλικώβου Νικόλαος. 13-03-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Νέου Αζόβου Βαρσανούφιος. 30-03-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 3. Ο Ζολοτονόσης Ιωάννης. 05-04-2015.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερκάσσι.

 4. Ο Μπολγράδ Σέργιος. 15-11-2015.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 5. Ο Νέου Σαντζάρι Βενιαμίν. 06-12-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 6. Ο Ιβανκώβου Κασσιανός. 31-07-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 7. Ο Χοτίνσκ Βενιαμίν. 13-11-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνοβικίου.

 8. Ο Γκοστομέλ Τύχων. 09-12-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 9. Ο Βορζέλ Ισαάκ. 13-12-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 10. Ο Μπαρίσεβκας Βίκτωρ. 05-06-2017.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 11. Ο Μπελογορόδου Σίλβεστρος. 24-12-2017.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 12. Ο Λαντίζιν Σέργιος. 24-03-2018,
  Βικάριος της Ι.Ε. Τουλτσίν.

 13. Ο Ντούμπνου Ποιμήν. 25-03-2018.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ροβνό.

 14. Ο Ντομπροπόλιε Σπυρίδων. 17-06-2018.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκορλόφκας.

 15. Ο Μακαρώβου Γεδεών. 18-06-2018.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 16. Ο Γιάλτας Νέστωρ. 27-09-2018.
  Βικάριος της Ι.Ε. Συμφεροπόλεως.

 17. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Διονύσιος. 19-12-2018.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 18. Ο Πετροπαυλώφκας Ανδρέας. 23-12-2018.
  Βικάριος της Ι.Ε. Δνεπροπετρώβου.

 19. Ο Βολνοβάχας Αμβρόσιος. 06-04-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Δονέτσκ.

 20. Ο Ούγκλιας Συμεών. 07-04-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χούστ.

 21. Ο Σγούροφκας Αμβρόσιος. 13-04-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μπορισπόλεως.

 22. Ο Μπακτσισαράι Καλλίνικος. 08-12-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Συμφεροπόλεως.

 23. Ο Μπιλοβόντσκ Παύλος. 09-12-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λουγκάνσκ.

 24. Ο Βίσνεβε Σπυρίδων. 13-12-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 25. Ο Λιούμπετς Νικόδημος. 17-12-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

ογ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Ευγένιος. 16-04-1994.
  Έδρα Ταλλίνη.

Επίσκοπος

 1. Ο Νάρβας και Πέιπους Λάζαρος. 21-07-2009.
  Έδρα Νάρβα.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μααρντού Σέργιος. 05-02-2017.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταλλίνης.

οδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Λεττονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Νταούγκαυπιλς και Ρέζεκνε Αλέξανδρος. 19-08-2006.
  Έδρα Νταούγκαυπιλς.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ελγάβ Ιωάννης. 27-03-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ρίγας.

οε) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Βίλνα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπακού και Αζερμπαϊτζάν Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

οστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999.
Έδρα Τόκιο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σεντάης και Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

Επίσκοπος

 1. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

οζ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

i) Πατριαρχική Εξαρχία Δυτικής Ευρώπης.

Μητροπολίτες

 1. Ο Χερσονήσου Αντώνιος, Πατριαρχικός Έξαρχος Δυτικής Ευρώπης. 26-10-2015. (Εκλογή 30-05-2019, από Βιέννης. Προαγωγή 31-05-2019).
  Έδρα Παρίσι.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Χάγης και Ολλανδίας Ελισαίος. 26-11-2006.
  Έδρα Χάγη.

 3. Ο Μαδρίτης και Λισαβόνας Νέστωρ. 05-09-2010. (Προαγωγή 03-01-2019).
  Έδρα Μαδρίτη.

Επίσκοποι

 1. Ο Σούροζ Ματθαίος. 15-11-2015.
  Έδρα Λονδίνο.
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Σούροζ Ματθαίος έχει αναλάβει από 14-07-2018 και τη διοίκηση των Πατριαρχικών ενοριών στον Καναδά.
  Στις 15-10-2018 ανατέθηκε στον Επίσκοπο Σούροζ Ματθαίο και η διοίκηση των Πατριαρχικών ενοριών στις Η.Π.Α.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπογορόδου Αμβρόσιος. 04-03-2012. (Εκλογή 30-05-2019, από Νεφτεκάμσκ).
  Βικάριος του Εξάρχου Δυτικής Ευρώπης.

ii) Πατριαρχική Εξαρχία Νοτιοανατολικής Ασίας.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σιγκαπούρης και Νοτιοανατολικής Ασίας Σέργιος, Πατριαρχικός Έξαρχος Νοτιοανατολικής Ασίας. 15-02-2007. (Προαγωγή 07-01-2019).
  Έδρα Σιγκαπούρη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κορέας Θεοφάνης. 30-10-2011. (Εκλογή 04-04-2019, από Κιζίλσκ).
  Έδρα Σεούλ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Κορέας ιδρύθηκε στις 26-02-2019 και υπήχθη στη δικαιοδοσία της Εξαρχίας Νοτιοανατολικής Ασίας.
  Τοποτηρητής της Ι.Ε. Κορέας διετέλεσε ο Σιγκαπούρης Σέργιος.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπανγκόγκ και Πνομ Πεν (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σιγκαπούρης Σέργιος.
  Έδρα Μπανγκόγκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μπαγκόγκ και Πνομ Πεν ιδρύθηκε στις 26-02-2019 και υπήχθη στη δικαιοδοσία της Εξαρχίας Νοτιοανατολικής Ασίας.

 2. Ο Μανίλας και Ανόι (χηρεύει). Τοποτηρητής μέχρι τις 30-08-2019 ο Σιγκαπούρης Σέργιος και από τις 30-08-2019 ο Χάντι Μανσίησκ Παύλος.
  Έδρα Μανίλα.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μανίλας και Ανόι ιδρύθηκε στις 26-02-2019 και υπήχθη στη δικαιοδοσία της Εξαρχίας Νοτιοανατολικής Ασίας.

iii) Λοιποί Αρχιερείς

Μητροπολίτες

 1. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Ιγνάτιος. 29-03-1998.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

 2. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ιωάννης. 01-08-2014. (Προαγωγή 03-01-2019. Εκλογή 30-05-2019, από Χερσονήσου).
  Έδρα Βιέννη.
  Σημείωση: Στις 30-08-2019 η Ι.Ε. Βιέννης και Βουδαπέστης μετωνομάστηκε σε "Βιέννης και Αυστρίας".

 3. Ο Ντουμπνάς Ιωάννης. 15-03-2015. (Εκλογή 14-09-2019, από Χαριουπόλεως. Προαγωγή 03-11-2019).

Επίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ποδόλσκ Τύχων.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Βουδαπέστης και Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ριαζάν Μάρκος.
  Έδρα Βουδαπέστη.
  Σημείωση: Η Ι.Ε Βουδαπέστης και Ουγγαρίας ιδρύθηκε στις 30-08-2019 με απόσπαση από την Ι.Ε. Βιέννης.

οη) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

Πρωθιεράρχης Μητροπολίτης

 1. Ο Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίων. 10-12-1984.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Μάρκος. 30-11-1980. (Προαγωγή 10-12-2019).
  Έδρα Μόναχο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Κύριλλος. 07-06-1992.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 2. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Γαβριήλ. 07-07-1996.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 3. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Πέτρος. 12-07-2003.
  Έδρα Σικάγο.

Επίσκοποι

 1. Ο Καράκας και Νοτίου Αμερικής Ιωάννης. 21-06-2008.
  Έδρα Καράκας Βενεζουέλας.

 2. Ο Λονδίνου και Δυτικής Ευρώπης Ειρηναίος. 06-11-2016.
  Έδρα Λονδίνο.
  Σημείωση: Στις 27-06-2019 η Ι.Ε. Ρίτσμονδ και Δυτικής Ευρώπης μετωνομάστηκε σε "Λονδίνου και Δυτικής Ευρώπης" κατόπιν συνενώσεως των Επισκοπών Μεγάλης Βρετανίας και Δυτικής Ευρώπης σε μία Επισκοπή.

 3. Ο Σύδνεϋ, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Καμπέρας Γεώργιος.
  Έδρα Σύδνεϋ.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Στουτγάρδης Αγαπητός. 01-05-2001.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βερολίνου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σηάτλ Θεοδόσιος. 07-09-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

 2. Ο Καμπέρας Γεώργιος. 07-12-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Σύδνεϋ.

 3. Ο Μανχάταν Νικόλαος. 29-06-2014.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

 4. Ο Βεβεΰ Αλέξανδρος. 20-01-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Δυτικής Ευρώπης.

 5. Ο Συρακουσών Λουκάς. 12-02-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νέας Υόρκης.

 6. Ο Σονόρας Ιάκωβος. 06-11-2019.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

οθ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.

 2. Ο π. Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος. 24-10-1965.

 3. Ο π. Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.

 4. Ο π. Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.

 5. Ο π. Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.

 6. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Αλύπιος. 20-10-1974. (+ 28-04-2019).

 7. Ο π. Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.

 8. Ο π. Ορενβούργου και Σαρακτάς Βαλεντίνος. 25-07-1976.

 9. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 10. Ο π. Πσκώβου και Πορχώβου Ευσέβιος. 01-04-1984.

 11. Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Παντελεήμων. 17-05-1987. (Παραίτηση 26-12-2019).

 12. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 13. Ο π. Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.

 14. Ο π. Σιμπίρσκ και Νοβοσπάσκογε Αναστάσιος. 11-12-1988. (Παραίτηση 30-08-2019).

 15. Ο π. Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.

 16. Ο π. Ορέλ και Μπολχώβου Αντώνιος. 22-04-1989. (Παραίτηση 26-02-2019).

 17. Ο π. Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990.

 18. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 19. Ο π. Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.

 20. Ο π. Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.

 21. Ο π. Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.

 22. Ο π. Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Παντελεήμων. 25-07-1992. (+ 22-08-2019).

 23. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Ιππόλυτος. 16-08-1992.

 24. Ο π. Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.

 25. Ο π. Αστραχανίου και Καμιζιάκ Ιωνάς. 25-10-1992.

 26. Ο π. Πετροπαυλώβου και Μπουλαέβου Γουρίας. 14-01-1993.

 27. Ο π. Ορέλ και Μπολχώβου Σίμων. 03-10-1993. (Εκλογή 26-02-2019, από Μουρμάνσκ. Παραίτηση 04-04-2019 ).

 28. Ο π. Ντομοντεντώβου Ευτύχιος. 24-07-1994.

 29. Ο π. Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.

 30. Ο π. Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994.

 31. Ο π. Λίπετσκ και Ζαντόνσκ Νίκων. 31-03-1996. (Παραίτηση 09-07-2019).

 32. Ο π. Μέυντον Μιχαήλ. 12-07-1996.

 33. Ο π. Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997. (Παραίτηση 30-08-2019).

 34. Ο π. Αλεξανδρώβου και Γιουρέβου-Πόλσκη Ευστάθιος. 30-01-2000.

 35. Ο π. Σίτκας, ’νκορειτζ και Αλάσκας Νικόλαος. 22-04-2001.

 36. Ο π. Ούγκλιας Αντώνιος. 18-05-2008. (Παύση 03-04-2019).

 37. Ο π. Ορέλ και Λίβνι Ιερώνυμος. 02-06-2008.

 38. Ο π. Βασιγκτώνος Ιωνάς. 01-11-2008.

 39. Ο π. Μανχάταν Ιερώνυμος. 10-12-2008.

 40. Ο π. Αναδίρ και Τσουκότκας Σεραφείμ. 22-05-2011.

 41. Ο π. Σεπετόφκας και Σλαβούτας Διονύσιος. 18-06-2011.

 42. Ο π. Βάνινο και Περεγιασλάβκας Σαββάτιος. 30-10-2016.

π) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Τύχων. 14-02-2004.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 2. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας Νίκων. 25-05-2002. (+ 01-09-2019).
  Έδρα Βοστώνη.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Βοστώνης και Νέας Αγγλίας ανέλαβε ο Βασιγκτώνος Τύχων.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βενιαμίν. 01-05-2004.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Μάρκος. 04-12-2004.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 5. Ο Μεξικού Αλέξιος. 28-05-2005.
  Έδρα Μεξικό.

 6. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Μελχισεδέκ. 27-06-2009.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

 7. Ο Οτάβας και Καναδά Ειρηναίος. 01-10-2009.
  Έδρα Οτάβα.

 8. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Μιχαήλ. 08-05-2010.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 9. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Αλέξανδρος. 05-05-2012.
  Έδρα Ντάλας.

 10. Ο Σίτκας, ’νκορειτζ και Αλάσκας Δαυΐδ. 21-02-2014. (Προαγωγή 07-05-2019).
  Έδρα Σίτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Παύλος. 27-12-2014.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Τολέδου-Βουλγαροφώνου Επισκοπής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ντάλας Αλέξανδρος.
  Έδρα Τολέδο.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σάντα Ρόζα Δανιήλ. 24-01-2015.
  Βοηθός της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Βασιγκτώνος Θεοδόσιος. 06-05-1967.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Βασιγκτώνος Γερμανός. 10-02-1973.

 4. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.

 5. Ο π. Οτάβας Λάζαρος. 28-09-1990.

 6. Ο π. Βανκούβερ Βαρλαάμ. 02-10-1994.

 7. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ματθίας. 30-04-2011.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.