Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2018

ΕΤΟΣ 2018

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Οδησσού και Μπάλτας κύριος Παύλος. 28-01-2018.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κολόμιας κύριος Παύλος. 15-02-2018.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ροβνό και Βολυνίας κύριος Γαβριήλ. 02-09-2018.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.