Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2018

Χειροτονηθέντες το 2018

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 22/01/2018: Παραίτηση Οδησσού Μάρκου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

  2. 22/01/2018: Παραίτηση Χερσώνος Δαμιανός. [Πατριαρχείο Κιέβου].

  3. 28/01/2018: Χειροτονία Οδησσού Παύλου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

  4. 15/02/2018: Χειροτονία Κολόμιας Παύλου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

  5. 27/05/2018: Καθαίρεση π. Τσερνιγόβου Σεβαστιανού. [Πατριαρχείο Κιέβου].

  6. 25/07/2018: Μετονομασία Ι.Ε. Τερνοπόλεως σε "Τερνοπόλεως και Μπούτσας". [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

  7. 25/07/2018: Προαγωγή Επισκόπου Τερνοπόλεως Τύχωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

  8. 25/07/2018: Εκλογή Μπορισπόλεως Γεροντίου (από Δρογόμπιτς). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

  9. 02/09/2018: Χειροτονία Ροβνό Γαβριήλ. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.