Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2017

Ημερολόγιο συμβάντων

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κύριος Κύριλλος. (Χειροτονία 14-03-1976. Εκλογή 27-01-2009).

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 2. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων. 14-01-2002.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 2. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994.

 3. Ο Σεργιέβου Ποσάντ Θεόγνωστος. 31-03-2002.

 4. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 15-02-2007.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

 2. Ο Κρασνογκόρσκ Ειρήναρχος. 14-04-2002.

 3. Ο Δημητρώβου Θεοφύλακτος. 20-04-2002.

 4. Ο Τροΐτσκη Παγκράτιος. 02-06-2005.

 5. Ο Σερπουχώβου Ρωμανός. 10-08-2006.

 6. Ο Ποδόλσκ Τύχων. 26-04-2009.

 7. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Παντελεήμων. 21-08-2010.

 8. Ο Βοσκρεσένσκ Σάββας. 11-07-2011.

 9. Ο Μπαλασίχας Νικόλαος. 01-01-2012.

 10. Ο Ζαράισκ Κωνσταντίνος. 12-08-2012.

 11. Ο Γεγκωρέβου Τύχων. 24-10-2015.

 12. Ο Μπρονίτσης Παράμονος. 02-12-2015.

 13. Ο Ντομοντεντώβου Ιωάννης. 24-04-2016. (Εκλογή 28-12-2017, από Βορκουτίας).

 14. Ο Λουχοβίτσι Πέτρος. 26-10-2016.

 15. Ο Λιουμπερτσή Σεραφείμ. 04-06-2017.

Χάρτης των Επισκοπών του Πατριαρχείου Ρωσίας.

 

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

γ) Μητρόπολη Ριαζάν (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ριαζάν και Μιχαηλώβου Μάρκος. 14-01-2004.
  Έδρα Ριαζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Κασιμώβου και Σασώβου Διονύσιος. 27-11-2011.
  Έδρα Κασιμώβ.

 2. Ο Σκόπιν και Σάτσκ Θεοδώρητος. 19-08-2017.
  Έδρα Σκόπιν.

δ) Μητρόπολη Τούλας (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τούλας και Εφραιμώβου Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Τούλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπελιώβου και Αλέξιν Σεραφείμ. 03-09-2011.
  Έδρα Μπελιώφ.

ε) Μητρόπολη Τβερ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρζέβου και Τοροπέτς Αδριανός. 21-09-2011.
  Έδρα Ρζεβ.

 2. Ο Μπεζέτσκ και Βεσυεγκόνσκ Φιλάρετος. 25-11-2012.
  Έδρα Μπεζέτσκ.

στ) Μητρόπολη Γιαροσλάβου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρυμπίνσκ και Δανιηλώβου Βενιαμίν. 22-08-2010.
  Έδρα Ρυμπίνσκ.

 2. Ο Περεγιασλάβας Ζαλέσκι και Ούγκλιτς Θεόδωρος. 27-12-2015.
  Έδρα Περεγιασλάβ Ζαλέσκι.

ζ) Μητρόπολη Κάτω Νοβγορόδου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Γεώργιος. 02-02-2003.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκοροντέτς και Βετλούζσκης Αυγουστίνος. 08-04-2012.
  Έδρα Γκοροντέτς.

 2. Ο Βύκσας και Παυλώβου Βαρνάβας. 22-04-2012.
  Έδρα Βύκσα.

 3. Ο Λυσκώβου και Λουκογιανώβου Σιλουανός. 17-11-2013.
  Έδρα Λύσκωβο.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπαλάχνας  Ηλίας. 01-08-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

η) Μητρόπολη Ιβανόβου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Βιτσούγας Ιωσήφ. 08-09-1998.
  Έδρα Ιβάνοβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κίνεσμα και Παλέχ Ιλαρίων. 08-07-2012.
  Έδρα Κίνεσμα.

 2. Ο Σούγιας και Τεηκώβου Ματθαίος. 02-12-2016.
  Έδρα Σούγια.

θ) Μητρόπολη Μπριάνσκ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Αλέξανδρος. 02-09-2001.
  Έδρα Μπριάνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κλιντσή και Τρουμπτσέβσκ Βλαδίμηρος. 01-09-2015.
  Έδρα Κλιντσή.

ι) Μητρόπολη Βλαδίμης (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αλεξανδρώβου και Γιουρέβου-Πόλσκη Ευστάθιος. 30-01-2000.
  Έδρα Αλεξαντρώφ.

Επίσκοπος

 1. Ο Μούρομ και Βιαζνικίου Νείλος. 02-05-2012.
  Έδρα Μούρομ.

ια) Μητρόπολη Καλούγας (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πέσοτσνιας και Γιουχνώβου Μαξιμιλιανός. 10-04-1993.
  Έδρα Κιρώφ (Πέσοτσνια).

Επίσκοπος

 1. Ο Κοζέλσκ και Λιουντινώβου Νικήτας. 27-05-2012.
  Έδρα Κοζέλσκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ταρούσης Σεραφείμ. 04-12-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καλούγας.

ιβ) Μητρόπολη Σμολένσκ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Ισίδωρος. 17-03-2013.
  Έδρα Σμολένσκ.
  Σημείωση: Στις 04-05-2017 η Ι.Ε. Σμολένσκ και Ροσλάβλ μετωνομάστηκε σε "Σμολένσκ και Δορογκομπούη".

Επίσκοπος

 1. Ο Βιασμά και Γκαγκάριν Σέργιος. 21-05-2015.
  Έδρα Βιασμά.

 2. Ο Ροσλάβλ και Ντεσνογκόρσκ Μελέτιος. 11-06-2017.
  Έδρα Ροσλάβλ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ροσλάβλ και Ντεσνογκόρσκ ιδρύθηκε στις 04-05-2017 με απόσπαση από την Ι.Ε. Σμολένσκ.

ιγ) Μητρόπολη Καλλίνινγκραδ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Καλλίνινγκραδ και Βαλτικής Σεραφείμ. 19-05-2001.
  Έδρα Καλλίνινγκραδ.

Επίσκοπος

 1. Ο Τσερνιαχώβου και Σλάβσκ Νικόλαος. 27-11-2016.
  Έδρα Τσερνιαχώβσκ.

ιδ) Μητρόπολη Κοστρομά (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κοστρομά και Νερέχτας Θεράπων. 28-04-2013. (Προαγωγή 03-01-2017).
  Έδρα Κοστρομά.

Επίσκοπος

 1. Ο Γκάλιτς και Μακαριέβου Αλέξιος. 15-02-2017.
  Έδρα Γκάλιτς.

ιε) Αρχιερείς στη Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σικτιβκάρ και Κόμι-Ζυριανών Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορκουτίας και Ουσίνσκ
  Έδρα Βορκουτά.

ιστ) Μητρόπολη Αρχαγγέλου (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Δανιήλ. 11-11-2001.
  Έδρα Αρχάγγελος.

Επίσκοποι

 1. Ο Νάρυαν Μαρ και Μεζέν Ιάκωβος. 25-02-2012.
  Έδρα Νάρυαν Μαρ.

 2. Ο Κοτλάς και Βέλσκ Βασίλειος. 18-11-2012.
  Έδρα Κοτλάς.

 3. Ο Πλεσέτσκ και Καργκοπόλ Αλέξανδρος. 30-04-2017.
  Έδρα Πλεσέτσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Πλεσέτσκ και Καργκοπόλ ιδρύθηκε στις 09-03-2017 με απόσπαση από την Ι.Ε. Αρχαγγέλου.

ιζ) Μητρόπολη Βιάτκας (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Γιαράνσκ και Λούζας Παΐσιος. 06-12-2012.
  Έδρα Γιαράνσκ.

 2. Ο Ουρζούμ και Ομουτνίνσκ Λεωνίδας. 14-12-2014.
  Έδρα Ουρζούμ.

ιη) Μητρόπολη Καρελίας (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Κωνσταντίνος. 16-06-1991.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κοστόμουξας και Κεμ Ιγνάτιος. 11-07-2013.
  Έδρα Κοστόμουξα.

ιθ) Μητρόπολη Μουρμάνσκ (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993.
  Έδρα Μουρμάνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Θαλάσσης και Ούμπας Μητροφάνης. 24-11-2013.
  Έδρα Σεβερομόρσκ.

κ) Μητρόπολη Βόλογδα (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βόλογδα και Κυριλλώβου Ιγνάτιος. 21-08-2011.
  Έδρα Βόλογδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσερέποβετς και Λευκής Λίμνης Φλαβιανός. 23-11-2014.
  Έδρα Τσερέποβετς.

 2. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ και Τότμας Ταράσιος. 02-05-2017.
  Έδρα Βελίκι Ουστιούνγκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Βελίκι Ουστιούνγκ διετέλεσε ο Βόλογδα Ιγνάτιος.

κα) Μητρόπολη Νοβγορόδου (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Επίσκοπος

 1. Ο Μποροβίτσι και Πεστώβου Εφραίμ. 05-02-2012.
  Έδρα Μποροβίτσι.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Γιουρέβου Αρσένιος. 03-05-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

κβ) Μητρόπολη Αγίας Πετρουπόλεως (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιμπόργου και Πριοζέρσκ Ιγνάτιος. 07-07-2005.
  Έδρα Βίμποργκ.

 2. Ο Τιχβίν και Λοντεΰνογε Πόλε Μοστισλάβος. 22-05-2012.
  Έδρα Τιχβίν.

 3. Ο Γκάτσινας και Λούγκας Μητροφάνης. 23-03-2013.
  Έδρα Γκάτσινα.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πετερχώβου Αμβρόσιος. 26-03-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσάρσκογε Σέλο Μάρκελλος. 27-09-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Κρονστάνδης Ναζάριος. 28-05-2009.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

κγ) Μητρόπολη Πσκώβου (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Πσκώβ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βελίκε Λούκι και Νεβέλης Σέργιος. 13-06-2013.
  Έδρα Βελίκε Λούκι.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκντώβου Θωμάς. 02-07-2017.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πσκώβου.

κδ) Μητρόπολη Ορέλ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορέλ και Μπολχώβου Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Ορέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Λίβνι και Μαλοαρχαγγέλου Νεκτάριος. 09-09-2014.
  Έδρα Λίβνι.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μτσένσκ Αλέξιος. 09-04-2017.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ορέλ.

κε) Μητρόπολη Μορδοβίας (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Ζηνόβιος. 03-04-2011.
  Έδρα Σαράνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνοσλομπόδσκ και Τεμνικώβου Κλήμης. 02-12-2009.
  Έδρα Κρασνοσλομπόδσκ.

 2. Ο Αρδατώβου και Ατυασέβου Βενιαμίν. 14-10-2011.
  Έδρα Αρντατώβ.

κστ) Μητρόπολη Μπελγορόδου (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκούπκιν και Γκραηβορόν Σωφρόνιος. 22-07-2012.
  Έδρα Γκούπκιν.

 2. Ο Βαλουήκη και Αλεξέγεφκας Σάββας. 22-11-2015.
  Έδρα Βαλουήκη.

κζ) Μητρόπολη Κούρσκ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Γερμανός. 28-03-1993.
  Έδρα Κούρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζελεζνογκόρσκ και Λγκώβου Βενιαμίν. 01-09-2012.
  Έδρα Ζελεζνογκόρσκ.

 2. Ο Σιγκρύ και Μαντουρώβου Παΐσιος. 19-08-2014.
  Έδρα Σιγκρύ.

κη) Μητρόπολη Πένζας (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πένζας και Νίζνι Λομώβου Σεραφείμ. 12-09-2012.
  Έδρα Πένζα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σερδώβου και Σπάσκ Μητροφάνης. 19-08-2013.
  Έδρα Σερντώμπσκ.

 2. Ο Κουζνέτσκ και Νικόλσκ Νέστωρ. 18-05-2014.
  Έδρα Κουζνέτσκ.

κθ) Μητρόπολη Ταμπώβου (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταμπώβου και Ρασκαζώβου Θεοδόσιος. 21-04-2002.
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουβαρώβου και Κιρσανώβου Ιγνάτιος. 25-01-2013.
  Έδρα Ουβάρωβο.

 2. Ο Μιτσούρινσκ και Μορσάνσκ Ερμογένης. 27-09-2013.
  Έδρα Μιτσούρινσκ.

λ) Μητρόπολη Λίπετσκ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Λίπετσκ και Ζαντόνσκ Νίκων. 31-03-1996.
  Έδρα Λίπετσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γέλετς και Λεμπεντιάν Μάξιμος. 20-01-2002.
  Έδρα Γέλετς.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουσμάν Ευθύμιος. 25-12-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λίπετσκ.

λα) Μητρόπολη Βορονέζ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Λίσκι Σέργιος. 30-01-1983.
  Έδρα Βορονέζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ροσσός και Οστρογκόζσκ Ανδρέας. 18-09-2011.
  Έδρα Ροσσός.

 2. Ο Μπορισογκλέμπσκ και Μπουτουρλίνοφκας Σέργιος. 19-12-2015.
  Έδρα Μπορισογκλέμπσκ.

λβ) Μητρόπολη Σαρατώβου (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος. 19-08-2003.
  Έδρα Σαράτωβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαλασώβου και Ρτισέβου Ταράσιος. 17-12-2011.
  Έδρα Μπαλασώβ.

 2. Ο Ποκρώβου και Νικολαέβου Παχώμιος. 19-12-2011.
  Έδρα Ποκρώβσκ (Ένγκελς).

λγ) Μητρόπολη Βολγογκράδ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουριουπίνσκ και Νοβοανίνσκη Ελισαίος. 31-03-2012.
  Έδρα Ουριουπίνσκ.

 2. Ο Καλατσέβου και Παλασόβκας Ιωάννης. 06-11-2013.
  Έδρα Καλάτς να Ντόνου.

λδ) Μητρόπολη Σαμάρας (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαμάρας και Τολιάτι Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.
  Σημείωση: Στις 04-05-2017 η Ι.Ε. Σαμάρας και Συζράν μετωνομάστηκε σε "Σαμάρας και Τολιάτι".

Επίσκοποι

 1. Ο Οτράντνη και Ποχβιστνέβου Νικηφόρος. 01-04-2012.
  Έδρα Οτράντνη.

 2. Ο Κινέλ και Μπεζεντσούκ Σωφρόνιος. 17-06-2012.
  Έδρα Κινέλ.

 3. Ο Συζράν και Τζιγκουλιόβσκ Θωμάς. 06-12-2015. (Εκλογή 04-05-2017, από Τζιγκουλιόβσκ).
  Έδρα Συζράν.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Συζράν και Τζιγκουλιόβσκ ιδρύθηκε στις 04-05-2017 με απόσπαση από την Ι.Ε. Σαμάρας.

λε) Μητρόπολη Ταταρστάν (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Καζάν και Ταταρστάν Θεοφάνης. 26-11-2000.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Αλμετγιέβσκ και Μπουγκούλμας Μεθόδιος. 11-07-2012.
  Έδρα Αλμετγιέβσκ.

 2. Ο Τσιστοπόλεως και Νιζνεκάμσκ Παρμενάς. 18-05-2015.
  Έδρα Τσιστοπόλ.

λστ) Μητρόπολη Σιμπίρσκ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σιμπίρσκ και Νοβοσπάσκογε Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Σιμπίρσκ (Ουλιανώβσκ).

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρίς και Ίνζας Φιλάρετος. 28-10-2012.
  Έδρα Μπαρίς.

 2. Ο Μελεκεσίου και Τσερντάκλη Διόδωρος. 19-05-2013.
  Έδρα Ντιμίτρωφγκραντ (Μελεκές).

λζ) Μητρόπολη Τσουβασίας (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κανάς και Γιαντικώβου Στέφανος. 25-12-2011.
  Έδρα Κανάς.

 2. Ο Αλατίρσκ και Πορέτσκογε Θεόδωρος. 02-12-2012.
  Έδρα Αλατίρ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μαρίινσκη Ποσάντ Ιγνάτιος. 20-11-2017.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσεμποξάρυ.

λη) Μητρόπολη Αστραχανίου (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστραχανίου και Καμιζιάκ Νίκων. 01-07-2012.
  Έδρα ’στραχαν,

Επίσκοπος

 1. Ο Αχτούμπινσκ και Ενοταέβου Αντώνιος. 07-05-2013.
  Έδρα Αχτούμπινσκ.

λθ) Μητρόπολη Μαρίισκ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993. (Προαγωγή 04-11-2017).
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Βόλζσκ και Σέρνουρ Θεοφάνης. 18-11-2017.
  Έδρα Βόλσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Βόλζσκ και Σέρνουρ ιδρύθηκε στις 06-10-2017, με απόσπαση από την Ι.Ε. Ιόσκαρ Όλα.

μ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ιουστινιανός. 01-09-1995.
  Έδρα Ελίστα.

 2. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Τύχων. 03-04-2005.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 3. Ο Μαχατσκάλας και Γκρόζνυ Βαρλαάμ. 27-01-2013. (Προαγωγή 04-12-2017).
  Έδρα Μαχατσκάλα.

 4. Ο Βλαδικαυκάσου και Αλανίας Λεωνίδας. 17-06-2013. (Προαγωγή 04-12-2017).
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

μα) Μητρόπολη Ντον (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βολγοντόνσκ και Σάλσκ Κορνήλιος. 11-09-2011.
  Έδρα Βολγοντόνσκ.

 2. Ο Σαχτίνσκ και Μιλερόβου Σίμων. 11-07-2014.
  Έδρα Καμένσκ Σαχτίνσκη.

μβ) Μητρόπολη Σταυρουπόλεως (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Νεβίνομισκ Κύριλλος. 29-11-2009.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πιατιγκόρσκ και Τσερκέσκ Θεοφύλακτος. 24-09-2006.
  Έδρα Πιατιγκόρσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γεωργιέβου και Πρασκόβεγιας Γεδεών. 13-12-2012.
  Έδρα Γεωργίεφσκ.

μγ) Μητρόπολη Κουμπάν (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γέισκ και Τιμασιόβσκ Γερμανός. 01-05-2011.
  Έδρα Γέισκ.

 2. Ο Νέας Ρωσικής και Γκελεντζίκ Θεόγνωστος. 14-04-2013.
  Έδρα Νοβορωσίσκ.

 3. Ο Τιχορέτσκ και Κορενόβσκ Στέφανος. 25-02-2014.
  Έδρα Τιχορέτσκ.

 4. Ο Αρμαβίρ και Λάμπινσκ Ιγνάτιος. 13-04-2014.
  Έδρα Αρμαβίρ.

μδ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σαλεχάρντ και Νέου Ουρενγκόη Νικόλαος. 17-04-2011.
  Έδρα Σαλεχάρντ.

με) Μητρόπολη Αικατερινβούργου (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Κύριλλος. 15-03-1998.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

Επίσκοποι

 1. Ο Νίζνι Ταγκίλ και Σερόβου Ιννοκέντιος. 19-08-2011.
  Έδρα Νίζνι Ταγκίλ.

 2. Ο Καμένσκ και Αλαπαέβου Μεθόδιος. 25-01-2014.
  Έδρα Καμένσκ Ουράλσκη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Σρεντνεουράλσκ Ευγένιος. 01-08-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αικατερινβούργου.

μστ) Μητρόπολη Ορενβούργου (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορενβούργου και Σαρακτάς Βενιαμίν. 14-08-2003.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορσκ και Γκάη Ειρηναίος. 22-11-2011.
  Έδρα Ορσκ.

 2. Ο Μπουζουλούκου και Σοροτσίνσκ Αλέξιος. 25-03-2012.
  Έδρα Μπουζουλούκ.

μζ) Μητρόπολη Μπασκιρίας (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαλαβάτ και Κουμερτάου Νικόλαος. 27-09-2011.
  Έδρα Σαλαβάτ.

 2. Ο Νεφτεκάμσκ και Οκτιάμπρσκι Αμβρόσιος. 04-03-2012.
  Έδρα Νεφτεκάμσκ.
  Σημείωση: Στις 29-07-2017 η Ι.Ε. Νεφτεκάμσκ και Μπίρσκ μετωνομάστηκε σε "Νεφτεκάμσκ και Οκτιάμπρσκι".

 3. Ο Μπίρσκ και Μπελορέτσκ Ηλίας. 21-08-2017.
  Έδρα Μπίρσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μπίρσκ και Μπελορέτσκ ιδρύθηκε στις 29-07-2017, με απόσπαση από τις Ι.Ε. Ουφάς, Σαλαβάτ και Νεφτεκάμσκ.

μη) Μητρόπολη Τσελιάμπινσκ (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Μιάς Νικόδημος. 23-03-2008.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγκνιτογκόρσκ και Βερχνεουράλσκ Ιννοκέντιος. 11-10-2012.
  Έδρα Μαγκνιτογκόρσκ

 2. Ο Τριάδος και Νοτίων Ουραλίων Γρηγόριος. 16-03-2014.
  Έδρα Τροΐτσκ.

 3. Ο Ζλατούστ και Σάτκας Βικέντιος. 03-01-2017.
  Έδρα Ζλατούστ.

μθ) Μητρόπολη Ουδμουρτίας (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Βικτωρίνος. 23-02-2014.
  Έδρα Ιζέφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκλαζώβου και Ίγκρας Βίκτωρ. 31-08-2014.
  Έδρα Γκλαζώφ.

 2. Ο Σαραπούλ και Μόζγκας Αντώνιος. 28-12-2015.
  Έδρα Σαραπούλ.

ν) Μητρόπολη Πέρμης (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πέρμης και Κουνγκούρ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Πέρμη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σολικάμσκ και Τσουσόβοη Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Σολικάμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κουντιμκάρ και Βερεστσαγκίνου Νίκων. 21-07-1993.
  Έδρα Κουντιμκάρ.

να) Μητρόπολη Χάντι Μανσίησκ (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Χάντι Μανσίησκ και Σουργκούτ Παύλος. 12-06-2011.
  Έδρα Χάντι Μανσίησκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γιούγκρας και Νυαγκάν Φώτιος. 15-02-2015.
  Έδρα Γιουγκόρσκ.

νβ) Μητρόπολη Κουργάν (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κουργάν και Μπελοζέρσκογε Ιωσήφ. 31-01-1999.
  Έδρα Κουργάν.

Επίσκοπος

 1. Ο Σαδρίνσκ και Δαλματώβου Βλαδίμηρος. 11-07-2015.
  Έδρα Σαδρίνσκ.

νγ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Γκόρνο Αλτάισκ και Τσεμάλ Καλλίστρατος. 10-11-2013. (Προαγωγή 04-12-2017).
  Έδρα Γκόρνο Αλτάισκ.

νδ) Μητρόπολη Νέας Σιβηρίας (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ισκιτίμσκ και Τσερεπανώβου Λουκάς. 10-03-2012.
  Έδρα Ισκιτίμ.

 2. Ο Καρασούκ και Ορντίνσκοε Φίλιππος. 11-03-2012.
  Έδρα Καρασούκ.

 3. Ο Καΐνσκ και Μπαραμπίνσκ Θεοδόσιος. 17-03-2012.
  Έδρα Καΐνσκ (Κουϊμπισέβ).

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Κολυβάν Παύλος. 08-01-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νέας Σιβηρίας.

νε) Μητρόπολη Όμσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Ταυριτσέσκη Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Όμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ισιλκούλ και Ρωσικής Πολιάνας Θεοδόσιος. 04-12-2011.
  Έδρα Ισιλκούλ.

 2. Ο Καλατσίνσκ και Μουρομτσέβου Πέτρος. 12-07-2012.
  Έδρα Καλατσίνσκ.

 3. Ο Τάρα και Τιουκαλίνσκ Σαββάτιος. 21-07-2012.
  Έδρα Τάρα.

νστ) Μητρόπολη Κουζμπάς (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κεμερόβου και Προκοπιέβου Αρίσταρχος. 20-08-2006.
  Έδρα Κεμέροβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαρίινσκ και Γιουργκάς Ιννοκέντιος. 21-08-2012.
  Έδρα Μαρίινσκ.

 2. Ο Νέου Κουζνέτσκ και Τασταγκόλ Βλαδίμηρος. 01-09-2014.
  Έδρα Νοβοκουζνέτσκ.

νζ) Μητρόπολη Τόμσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993.
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κολπασέβου και Στρεζέβοη Σιλουανός. 31-03-2013.
  Έδρα Κολπάσεβο.

νη) Μητρόπολη Τομπόλσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Ισίμ και Αρωμασέβου Τύχων. 03-11-2013.
  Έδρα Ισίμ.

νθ) Μητρόπολη Αλτάισκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Σέργιος. 18-03-2012.
  Έδρα Μπαρναούλη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρουμπτσώβου και Αλέυσκ Ρωμανός. 29-09-2013.
  Έδρα Ρουμπτσώβσκ.

 2. Ο Μπίησκ και Μπελοκούριχας Σεραπίων. 28-06-2015.
  Έδρα Μπίησκ.

 3. Ο Σλαβγορόδου και Κάμεν Παγκράτιος. 09-07-2015.
  Έδρα Σλάβγκοροντ.

ξ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αμπακάν και Χακασίας Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

 2. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Ρωμανός. 19-06-2011.
  Έδρα Γιακούτσκ.

 3. Ο Κιζίλσκ και Τούβας Θεοφάνης. 30-10-2011. (Προαγωγή 04-12-2017).
  Έδρα Κιζίλ.

ξα) Μητρόπολη Ιρκούτσκ (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπράτσκ και Ούστ Ιλίμσκ Μαξιμιλιανός. 18-12-2011.
  Έδρα Μπράτσκ.

 2. Ο Σαγιάνσκ και Νιζνεουντίνσκ Αλέξιος. 02-12-2013.
  Έδρα Σαγιάνσκ.

ξβ) Μητρόπολη Κρασνογιάρσκ (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ατσίνσκ Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καν και Μπογκουτσάνη Φιλάρετος. 24-03-2012.
  Έδρα Καν.

 2. Ο Ιενεσέη και Λεσοσιμπίρσκ Νικάνωρ. 22-06-2014.
  Έδρα Ιενεσέη.

 3. Ο Νορίλσκ και Τουρουκάνσκ Αγαθάγγελος. 06-07-2014.
  Έδρα Νορίλσκ.

ξγ) Μητρόπολη Ζαβαϊκάλης (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσιτά και Πετρώβου Ζαβαϊκάλης Δημήτριος. 22-02-2015.  (Προαγωγή 03-01-2017).
  Έδρα Τσιτά.

Επίσκοπος

 1. Ο Νερτσίνσκ και Κρασνοκαμένσκ ’ξιος. 18-06-2017.
  Έδρα Νερτσίνσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Νερτσίνσκ διετέλεσε ο Τσιτά Δημήτριος.

ξδ) Μητρόπολη Μπουριατίας (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ουλάν Ουντέ και Μπουριατίας Σαββάτιος. 30-01-2005.
  Έδρα Ουλάν Ουντέ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Βαϊκάλης και Σοσνόβου-Λίμνης Νικόλαος. 12-07-2015.
  Έδρα Σεβέρο Μπαϊκάλσκ.

ξε) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Τύχων. 23-01-2011.
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

 2. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Αρτέμιος. 10-04-2011.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

 3. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Ιωάννης. 12-10-2011.
  Έδρα Μαγαδάν.

 4. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Εφραίμ. 28-01-2012. (Προαγωγή 04-12-2017).
  Έδρα Μπιρομπιτζάν.

 5. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας Ματθαίος. 03-01-2016. (Προαγωγή 04-12-2017).
  Έδρα Αναδίρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Λουκιανός. 16-10-2011.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Βιλιούτσινσκ Θεόδωρος. 14-08-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πετροπαυλώβου.

ξστ) Μητρόπολη Παραθαλασσίας (’πω Ανατολή).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Νάχοντκας και Πρεομπραζένιγε Νικόλαος. 01-09-2011.
  Έδρα Νάχοντκα.

 2. Ο Αρσένιεφ και Νταλνεγκόρσκ Γουρίας. 06-11-2011.
  Έδρα Αρσένιεφ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουσσουρίησκ Ιννοκέντιος. 07-12-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Βλαδιβοστόκ.

ξζ) Μητρόπολη Αμούρ (’πω Ανατολή).

Μητροπολίτης

 1. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ  Βλαδίμηρος. 02-12-2011.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αμούρ και Τσεγκντομίν Νικόλαος. 29-01-2012.
  Έδρα Κομσομόλσκ του Αμούρ.

 2. Ο Βάνινο και Περεγιασλάβκας Σαββάτιος. 30-10-2016.
  Έδρα Βάνινο.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Νικολαέβου Αρίσταρχος. 25-01-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαμπαρόβου.

ξη) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1.  Ο Μίνσκ και Ζασλάβ Παύλος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 22-03-1992.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 4. Ο Νοβογρουδόκ και Σλόνιμ Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 5. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997.
  Έδρα Πόλοτσκ.

 6. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης. 31-03-2002.
  Έδρα Μπρέστ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος. 04-02-2001.
  Έδρα Μογιλέφ.

 2. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Στέφανος. 30-01-2005.
  Έδρα Γομέλ.

 3. Ο Μπομπρούϊσκ και Μπουκώβου Σεραφείμ. 22-04-2007.
  Έδρα Μπομπρούϊσκ.

 4. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Λεωνίδας. 12-02-2008.
  Έδρα Μοζύρ.

 5. Ο Μπορισώβου και Μαρίινας Γκόρκας Βενιαμίν. 21-03-2010.
  Έδρα Μπορισώφ.

 6. Ο Μολοντέτσνο και Στόλμπτσυ Παύλος. 02-12-2014.
  Έδρα Μολοντέτσνο.

 7. Ο Σλούτσκ και Σολιγκόρσκ Αντώνιος. 03-01-2015.
  Έδρα Σλούτσκ.

 8. Ο Λίδας και Σμόργκον Πορφύριος. 05-04-2015.
  Έδρα Λίδα.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Τζιατλώβου Πέτρος. 24-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Νοβογρουδόκ.

ξθ) Μητρόπολη Κεντρώας Ασίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Τασκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ντουσανμπέ και Τατζικιστάν Πιτιρίμ. 01-08-2012.
  Έδρα Ντουσανμπέ.

 2. Ο Μπισκέκ και Κιργιστάν Δανιήλ. 23-12-2012.
  Έδρα Μπισκέκ.

ο) Μητρόπολη Καζαχστάν.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Αστάνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Ακτιουμπίνσκ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Τσιμκένδης και Τάραζ Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Κοσταναή και Ρούντνη Ανατόλιος. 15-02-1998.
  Έδρα Κοσταναή.

 2. Ο Παυλουπόλεως και Εκιμπαστούζ Βαρνάβας. 14-11-2010.
  Έδρα Παυλοντάρ.

 3. Ο Καραγκαντά και Σαχτίνσκ Σεβαστιανός. 20-02-2011.
  Έδρα Καραγκαντά.

 4. Ο Ούστ Καμενογκόρσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Αμφιλόχιος. 26-02-2012.
  Έδρα Ουστ Καμενογκόρσκ (Όσκεμεν).

 5. Ο Κόκσεταου και Ακμόλινσκ Σεραπίων. 23-10-2013.
  Έδρα Κόκσεταου.

 6. Ο Πετροπαυλώβου και Μπουλαέβου Βλαδίμηρος. 08-06-2014.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ Καζαχστάν.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ταλντυκοργκάν Νεκτάριος. 20-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Αστανάς.

 2. Ο Κάσκελεν Γεννάδιος. 10-10-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Αστανάς.

οα) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Σάββας. 12-09-1995.
  Έδρα Τιρασπόλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.

 2. Ο Ουνγκένης και Νισπορένης Πέτρος. 13-11-2005.
  Έδρα Ουνγκένη.

 3. Ο Μπελτσύ και Φαλέστης Μάρκελλος. 11-03-2007.
  Έδρα Μπελτσύ.

 4. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Νικόδημος. 26-12-2010.
  Έδρα Εντινέτς.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σορόκη Ιωάννης. 08-03-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 2. Ο Ορχέη Σιλουανός. 04-11-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

οβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος. 09-12-1990.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Θεοδοσίας και Κέρτς Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Θεοδοσία.

 2. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 3. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Μάρκος. 28-07-1988.
  Έδρα Χούστ.

 6. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Έδρα Τουλτσίν.

 7. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 8. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 9. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

 10. Ο Χμιελνικίου και Παλαιού Κωνσταντινώβου Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 11. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 12. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 13. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 14. Ο Νικολαγέβου και Οτσακώβου Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 15. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 16. Ο Σαράνσκι και Πολεσίας Ανατόλιος. 28-10-1993.
  Έδρα Σαρνύ.

 17. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βίννιτσα.

 18. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996.
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 19. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωάννης. 13-12-1996.
  Έδρα Χερσώνα.

 20. Ο Τσερνιγόβου και Νοβγορόδου Σέβερσκη Αμβρόσιος. 28-06-1998.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 21. Ο Μογκιλώβου Ποδόλσκ και Σαργορόδου Αγαπητός. 22-11-1998.
  Έδρα Μογκιλώβ Ποδόλσκ.

 22. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Ονούφριος. 22-04-2000.
  Έδρα Χάρκοβο.

 23. Ο Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Μητροφάνης. 30-07-2000.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 24. Ο Πολτάβας και Μίργοροδ Φίλιππος. 30-12-2001.
  Έδρα Πολτάβα.

 25. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Λουκάς. 13-11-2005.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 26. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Μελέτιος. 30-07-2006.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 27. Ο Μπορισπόλεως και Μπρόβαρι Αντώνιος. 26-11-2006.
  Έδρα Μπορισπόλ.

 28. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Μητροφάνης. 28-01-2007.
  Έδρα Γκορλόφκα.

 29. Ο Ιζγιομσκόβου και Κουπιάνσκ Ελισαίος. 31-03-2007. (Προαγωγή 28-07-2017).
  Έδρα Ιζιούμ.

 30. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Νικόδημος. 04-06-2007. (Προαγωγή 28-07-2017).
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 31. Ο Νιέζιν και Πριλούκη Ειρηναίος. 10-06-2007. (Προαγωγή 28-07-2017. + 23-09-2017).
  Έδρα Νιέζιν.

 32. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλ Βλαδίμηρος. 11-06-2007. (Προαγωγή 28-07-2017).
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 33. Ο Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Ιωάσαφ. 16-12-2007. (Προαγωγή 17-08-2017).
  Έδρα Κυροβογκράδ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπάλτας και Ανανιέβου Αλέξιος. 19-08-2006.
  Έδρα Μπάλτα.

 2. Ο Ουμάν και Ζβενιγκορόδου Παντελεήμων. 19-10-2007.
  Έδρα Ουμάν.

 3. Ο Σουμύ και Αχτύρκας  Ευλόγιος. 25-11-2007.
  Έδρα Σουμύ.

 4. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Θεόδωρος. 23-12-2007.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 5. Ο Ροβένκι και Σβερδλόβου Παντελεήμων. 24-09-2008.
  Έδρα Ροβένκι.

 6. Ο Ρομνή και Μπουρίν Ιωσήφ. 18-11-2008.
  Έδρα Ρομνή.

 7. Ο Καμιάνσκε και Τσαριτσάνκας Βλαδίμηρος. 22-11-2008.
  Έδρα Καμιάνσκε.

 8. Ο Τζανκόη και Ροζντολνένσκ Αλύπιος. 14-02-2010.
  Έδρα Τζανκόη.

 9. Ο Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Νικόδημος. 25-12-2010.
  Έδρα Σεβέροντονετσκ.

 10. Ο Λβώβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 02-01-2011. (Προαγωγή 28-07-2017).
  Έδρα Λβώβ.

 11. Ο Νέας Κάχοβκας και Γκενιτσέσκ Φιλάρετος. 12-02-2011. (Προαγωγή 28-07-2017).
  Έδρα Νέα Κάχοβκα.

 12. Ο Κρεμεντσούγκ και Λουμπένσκη Νικόλαος. 19-06-2011. (Προαγωγή 03-09-2017).
  Έδρα Κρεμεντσούγκ.

 13. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Ρωμανός. 22-07-2012. (Προαγωγή 17-08-2017).
  Έδρα Κονοτόπ.

 14. Ο Νιέζιν και Πριλούκη Κλήμης. 23-07-2012. (Προαγωγή 28-07-2017. Εκλογή 21-12-2017, από Ίρπεν).
  Έδρα Νιέζιν.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπερδιάνσκ και Παραθαλασσίας Εφραίμ. 05-08-2012.
  Έδρα Μπερδιάνσκ.

 2. Ο Βοζνεσένσκ και Περβομάισκε Αλέξιος. 04-09-2012.
  Έδρα Βοζνεσένσκ.

 3. Ο Αλεξανδρείας και Σβιτλοβοδσκόβου Μπογκολέπ. 23-12-2012.
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

 4. Ο Σεπετόφκας και Σλαβούτας Ευσέβιος. 28-09-2014.
  Έδρα Σεπετόφκα.

 5. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Τύχων. 28-12-2014.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 6. Ο Βολυνίας και Λούτσκ Ναθαναήλ. 05-08-2015.
  Έδρα Λούτσκ.

Τιτουλάριοι Μητροπολίτες

 1. Ο Βισγορόδου και Τσερνομπίλ Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Σβιατογκόρσκ Αρσένιος. 05-12-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 4. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου και Βίσνεβε Αλέξανδρος. 19-12-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κράσνι Λιμάν Αλύπιος. 06-10-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Γκορλόφκας.

 2. Ο Μπελογορόδου Νικόλαος. 16-07-1992. (+ 17-06-2017).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Μπούτσας Παντελεήμων. 24-12-2000.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 4. Ο Μακέγεφκας Βαρνάβας. 11-02-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 5. Ο Μακαρώβου Ιλάριος. 29-07-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Γιαγκότιν Σεραφείμ. 16-11-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 7. Ο Γκοροντνίτσης Αλέξανδρος. 16-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 8. Ο Νέου Μοσκώβου Ευλόγιος. 13-12-2009.
  Βικάριος της Επισκοπής Δνεπροπετρώβου.

 9. Ο Μπογιάρκας Θεοδόσιος. 06-01-2011. (Προαγωγή 28-07-2017).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 10. Ο Ομπουχώβου Ιωνάς. 10-09-2011. (Προαγωγή 17-08-2017).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 11. Ο Μπαντσένσκη Λογγίνος. 22-05-2012. (Προαγωγή 17-08-2017).
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σούμσκ Σεραφείμ. 01-08-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τερνοπόλεως.

 2. Ο Ούγκλιας Αντώνιος. 18-05-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Χούστ.

 3. Ο Πουτίβλ Αντώνιος. 13-05-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 4. Ο Οβιδιοπόλεως Αρκάδιος. 04-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 5. Ο Μποροντιάνκας Βαρσανούφιος. 28-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Φαστώβου Δαμιανός. 30-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 7. Ο Βασιλικώβου Νικόλαος. 13-03-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 8. Ο Νέου Αζόβου Βαρσανούφιος. 30-03-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 9. Ο Γιούζνε Διόδωρος. 29-09-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 10. Ο Αρτσίζ Βίκτωρ. 29-09-2014.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 11. Ο Ζολοτονόσης Ιωάννης. 05-04-2015.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερκάσσι.

 12. Ο Μπολγράδ Σέργιος. 15-11-2015.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 13. Ο Νέου Σαντζάρι Βενιαμίν. 06-12-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 14. Ο Ιβανκώβου Κασσιανός. 31-07-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 15. Ο Χοτίνσκ Βενιαμίν. 13-11-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνοβικίου.

 16. Ο Γκοστομέλ Τύχων. 09-12-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 17. Ο Βορζέλ Ισαάκ. 13-12-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 18. Ο Μπαρίσεβκας Βίκτωρ. 05-06-2017.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 19. Ο Μπελογορόδου Σίλβεστρος. 24-12-2017.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

ογ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Έδρα Ταλλίνη.

Επίσκοπος

 1. Ο Νάρβας και Πέιπους Λάζαρος. 21-07-2009.
  Έδρα Νάρβα.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μααρντού Σέργιος. 05-02-2017.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταλλίνης.

οδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Λεττονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Νταούγκαυπιλς και Ρέζεκνε Αλέξανδρος. 19-08-2006.
  Έδρα Νταούγκαυπιλς.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ελγάβ Ιωάννης. 27-03-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ρίγας.

οε) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Βίλνα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπακού και Αζερμπαϊτζάν Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

οστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999.
Έδρα Τόκιο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σεντάης και Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

Επίσκοπος

 1. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

οζ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Ιγνάτιος. 29-03-1998.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987. (+ 11-09-2017).
  Έδρα Βερολίνο.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Βερολίνου μέχρι τις 28-12-2017 διετέλεσε ο Ζβενιγκορόδου Αντώνιος. Στις 28-12-2017 ανέλαβε τοποτηρητής ο Ποδόλσκ Τύχων.

 2. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 3. Ο Χάγης και Ολλανδίας Ελισαίος. 26-11-2006. (Εκλογή 28-12-2017, από Σούροζ).
  Έδρα Χάγη.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Χάγης διετέλεσε ο Βρυξελλών Σίμων.

Επίσκοποι

 1. Ο Χερσονήσου Νέστωρ. 05-09-2010.
  Έδρα Παρίσι.

 2. Ο Βιέννης και Βουδαπέστης Αντώνιος. 26-10-2015. (Εκλογή 28-12-2017, από Ζβενιγκορόδου).
  Έδρα Βιέννη.
  Σημείωση: Τοποτηρητής των Ι.Ε. Βιέννης και Βουδαπέστης διετέλεσε ο Ποδόλσκ Τύχων.
  Στις 28-12-2017 οι Ι.Ε. Βιέννης και Αυστρίας και Βουδαπέστης και Ουγγαρίας συνενώθηκαν σε μία Επισκοπή με τον τίτλο "Βιέννης και Βουδαπέστης".

 3. Ο Σούροζ Ματθαίος. 15-11-2015. (Εκλογή 28-12-2017, από Μπογορόδου).
  Έδρα Λονδίνο.

 4. Ο Μπογορόδου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Αντώνιος.
  Έδρα Ρώμη.
  Σημείωση: Στις 29-07-2017 εξελέγη Επίσκοπος Μπογορόδου ο Σκόπιν Ματθαίος, ο οποίος στις 28-12-2017 εξελέγη Επίσκοπος Σούροζ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κασίρας Ιώβ. 22-06-1997.
  Καναδάς.

 2. Ο Νάρο Φομίνσκ Ιωάννης. 01-08-2014.
  Η.Π.Α.

οη) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίων. 10-12-1984.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Μάρκος. 30-11-1980.
  Έδρα Μόναχο.

 2. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Κύριλλος. 07-06-1992.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 3. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Γαβριήλ. 07-07-1996.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 4. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Πέτρος. 12-07-2003.
  Έδρα Σικάγο.

Επίσκοποι

 1. Ο Καράκας και Νοτίου Αμερικής Ιωάννης. 21-06-2008.
  Έδρα Καράκας Βενεζουέλας.

 2. Ο Σύδνεϋ, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Καμπέρας Γεώργιος.
  Έδρα Σύδνεϋ.

 3. Ο Μεγάλης Βρετανίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Νέας Υόρκης Ιλαρίων και από τις 14-06-2017 ο Σακραμέντο Ειρηναίος.
  Έδρα Λονδίνο.

 4. Ο Γενεύης και Δυτικής Ευρώπης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Νέας Υόρκης Ιλαρίων.
  Έδρα Γενεύη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μέυντον Μιχαήλ. 12-07-1996. (Εκλογή 02-12-2017, από Γενεύης).
  Βικάριος της Ι.Ε. Δυτικής Ευρώπης.

 2. Ο Στουτγάρδης Αγαπητός. 01-05-2001. (Προαγωγή 13-06-2017).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βερολίνου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σηάτλ Θεοδόσιος. 07-09-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

 2. Ο Καμπέρας Γεώργιος. 07-12-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Σύδνεϋ.

 3. Ο Μανχάταν Νικόλαος. 29-06-2014.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

 4. Ο Σακραμέντο Ειρηναίος. 06-11-2016.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίου Φραγκίσκου.

οθ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.

 2. Ο π. Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος. 24-10-1965.

 3. Ο π. Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.

 4. Ο π. Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972. (Παραίτηση 04-05-2017).

 5. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Αλύπιος. 20-10-1974.

 6. Ο π. Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.

 7. Ο π. Ορενβούργου και Σαρακτάς Βαλεντίνος. 25-07-1976.

 8. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 9. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 10. Ο π. Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.

 11. Ο π. Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990.

 12. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 13. Ο π. Βολυνίας και Λούτσκ Νήφων. 31-03-1990. (+ 22-03-2017).

 14. Ο π. Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.

 15. Ο π. Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.

 16. Ο π. Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Παντελεήμων. 25-07-1992.

 17. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Ιππόλυτος. 16-08-1992.

 18. Ο π. Αστραχανίου και Καμιζιάκ Ιωνάς. 25-10-1992.

 19. Ο π. Πετροπαυλώβου και Μπουλαέβου Γουρίας. 14-01-1993.

 20. Ο π. Ντομοντεντώβου Ευτύχιος. 24-07-1994.

 21. Ο π. Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.

 22. Ο π. Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994.

 23. Ο π. Σίτκας, ’νκορειτζ και Αλάσκας Νικόλαος. 22-04-2001.

 24. Ο π. Ορέλ και Λίβνι Ιερώνυμος. 02-06-2008.

 25. Ο π. Βασιγκτώνος Ιωνάς. 01-11-2008.

 26. Ο π. Μανχάταν Ιερώνυμος. 10-12-2008.

 27. Ο π. Αναδίρ και Τσουκότκας Σεραφείμ. 22-05-2011.

 28. Ο π. Σεπετόφκας και Σλαβούτας Διονύσιος. 18-06-2011.

π) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Τύχων. 14-02-2004.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 2. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας Νίκων. 25-05-2002.
  Έδρα Βοστώνη.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βενιαμίν. 01-05-2004.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Μάρκος. 04-12-2004.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 5. Ο Μεξικού Αλέξιος. 28-05-2005.
  Έδρα Μεξικό.

 6. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Μελχισεδέκ. 27-06-2009.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

 7. Ο Οτάβας και Καναδά Ειρηναίος. 01-10-2009.
  Έδρα Οτάβα.

 8. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Μιχαήλ. 08-05-2010.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 9. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Αλέξανδρος. 05-05-2012. (Προαγωγή 30-03-2017).
  Έδρα Ντάλας.

Επίσκοποι

 1. Ο Σίτκας, ’νκορειτζ και Αλάσκας Δαυΐδ. 21-02-2014.
  Έδρα Σίτκα.

 2. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Παύλος. 27-12-2014.
  Έδρα Σικάγο.

 3. Ο Τολέδου-Βουλγαροφώνου Επισκοπής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ντάλας Αλέξανδρος.
  Έδρα Τολέδο.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντέρμπορν Χάιτς Ειρηναίος. 02-11-2002. (Καθαίρεση 22-06-2017).
  Βοηθός της Επισκοπής Ντητρόιτ.

 2. Ο Σάντα Ρόζα Δανιήλ. 24-01-2015.
  Βοηθός της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Βασιγκτώνος Θεοδόσιος. 06-05-1967.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Βασιγκτώνος Γερμανός. 10-02-1973.

 4. Ο π. Βοστώνης Μάρκος. 10-11-1979.

 5. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.

 6. Ο π. Οτάβας Λάζαρος. 28-09-1990.

 7. Ο π. Βανκούβερ Βαρλαάμ. 02-10-1994.

 8. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ματθίας. 30-04-2011. (’ρση καθαιρέσεως 01-03-2017).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.