Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2017

Χειροτονηθέντες το 2017

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 22/01/2017: Παραίτηση Ζιτόμιρ Ιζγιασλάβου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 2. 22/01/2017: Ίδρυση Ι.Ε. Βλαδίμης Βολυνίας και Τουρίησκ. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 3. 22/01/2017: Εκλογή Βλαδίμης Βολυνίας Ματθαίου (από τιτουλάριος Βλαδίμης Βολυνίας). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 4. 29/01/2017: Χειροτονία Ζιτόμιρ Παϊσίου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 5. 04/05/2017: Εκλογή Χμιελνικίου Μοστισλάβου (από π. Τερνοπόλεως). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 6. 04/05/2017: Εκλογή Οδησσού Τύχωνος (από π. Λουγκάνσκ-Πατριαρχείο Κιέβου). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 7. 13/05/2017: Εκλογή Μακαρώβου Ιζγιασλάβου (από π. Ζιτόμιρ). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 8. 13/05/2017: Μετονομασία Ι.Ε. Τερνοπόλεως, Κρεμένετς και Μπούτσας σε "Τερνοπόλεως και Κρεμένετς". [Πατριαρχείο Κιέβου].

 9. 14/05/2017: Χειροτονία Δονέτσκ Σάββα. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 10. 08/06/2017: Παύση Χμιελνικίου Μοστισλάβου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 11. 19/09/2017: Εκλογή Τερνοπόλεως Τύχωνος (από Οδησσού). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 12. 23/12/2017: Μετονομασία Ι.Ε. Περεγιασλάβας Χμιελνικίου και Μπελοτσερκώβου σε "Περεγιασλάβας και Μπελοτσερκώβου". [Πατριαρχείο Κιέβου].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.