Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2015

ΕΤΟΣ 2015

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ούζγκοροδ και Υποκαρπαθίας κύριος Βαρσανούφιος. 25-01-2015.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μουκατσέβου και Καρπαθίων κύριος Βίκτωρ. 14-08-2015.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χερσώνος και Νικολαγέβου κύριος Βόρις. 23-08-2015.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.