Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 2015

ΕΤΟΣ 2015

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κυρός Μεθόδιος. (+ 24-02-2015).
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερκάσσι και Κυροβογκράδ κυρός Ιλαρίων. (+ 26-09-2015).
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.