Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2015

Χειροτονηθέντες το 2015

Κοιμηθέντες το 2015

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 25/01/2015: Χειροτονία Ούζγκοροδ Βαρσανουφίου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 2. 24/02/2015: Κοίμηση Κιέβου Μεθοδίου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 3. 27/02/2015: Εκλογή Τερνοπόλεως Μοστισλάβου (από Τερνοπόλεως και Τσερβονογορόδου). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 4. 03/06/2015: Προαγωγή Επισκόπου Τερνοπόλεως Μοστισλάβου σε Αρχιεπίσκοπο. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 5. 03/06/2015: Προαγωγή Επισκόπου Χαρκόβου Αθανασίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 6. 03/06/2015: Προαγωγή Επισκόπου Τσερνοβικίου Γερμανού σε Αρχιεπίσκοπο. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 7. 04/06/2015: Εκλογή Κιέβου Μακαρίου (από Λβώβου). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 8. 14/08/2015: Χειροτονία Μουκατσέβου Βίκτωρος. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 9. 23/08/2015: Χειροτονία Χερσώνος Βόριδος. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 10. 26/09/2015: Κοίμηση Τσερκάσσι Ιλαρίωνος. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 11. 2015: Παύση Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Ιώβ. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.